Program 2023-01-25

I dagens program får vi höra om att honungsbin kan bli en framtida riskkalylator för växtskyddsmedels effekter på pollinerande insekter. Och Furumossens Lantbruk prisas som årets leverantör nöt 2022.

Tillhörande inslag

Senaste programmen