Program 2023-05-26

I dagens Lantbruksnytt handlar det om hur karusell istället för grop kan ge bättre arbetsmiljö och högre avkastning. Det handlar också om vårbruket, där problemen varit många men skiljt sig åt över landet.

Tillhörande inslag

Senaste programmen