Program 2023-09-19

I tisdagens utsändning av Lantbruksnytt handlar det om att försöket med signalgröda i majs mot vildsvinsangrepp har börjat visa resultat och om en ny agentur för polska Pronar.

Tillhörande inslag

Senaste programmen