Program 2024-04-03

Dagens program handlar om att ett nytt regelverk innebär möjlighet till kraftigt ökade stöd för gårdsbaserad fiskproduktion och så kan ökad vallodling i slättbygder bidra till positiva klimateffekter och lönsamhet.

Tillhörande inslag

Senaste programmen