Program 2024-04-19

Tullar införs på vissa lantbruksprodukter från Ukraina till EU. Men på Lantmännen tror man inte det påverkar den europeiska marknaden nämnvärt och så besöker vi en gård som producerar el och värme med flis.

Tillhörande inslag

Senaste programmen