Inslag Lammefterfrågan ökar

Efterfrågan på lamm ökar i Sverige men inhemsk produktion kan inte möta efterfrågan. Följden blir istället ökad import. Bättre lönsamhet krävs för Svenska producenter.

Senaste inslagen

Risk för fulla gödselbrunnar
Nya potatisodlare
Väderstad utveckling
Årets mjölkföretagare 2020
Lyckås gård
Rosersbergs gård satsar på fläskexport till Japan
Lönsam omställning till eko
Glyfosatfrågan skall avgöras
Peter Borring slutar
Ekolantbrukare som satsar
Väderstad producerar gas
Betkampanjen avslutas
Fermanterad raps kan ersätta zinkoxid
Brand Vreta utbildningscentrum
Planlager spannmål
Marknaden oljeväxter
New Holland tröskor
Lantmännens resultat
Anders Wall stipendiat 2020
Egen biogasanläggning