Inslag Ekobalans

I dag sprids biogödsel från OX2s biogasproduktion i Helsingborg på närliggande jordbruksmark. Fördelarna är att det ger en återföring av växtnäring och mullämnen till jorden, men nackdelen är att biogödslet består till 96 procent av vatten, vilket leder till höga kostnader och onödig miljöbelastning. Ett problem som Lundabaserade Ekobalans nu funnit en lösning på.

Senaste inslagen

Risk för fulla gödselbrunnar
Nya potatisodlare
Väderstad utveckling
Årets mjölkföretagare 2020
Lyckås gård
Rosersbergs gård satsar på fläskexport till Japan
Lönsam omställning till eko
Glyfosatfrågan skall avgöras
Peter Borring slutar
Ekolantbrukare som satsar
Väderstad producerar gas
Betkampanjen avslutas
Fermanterad raps kan ersätta zinkoxid
Brand Vreta utbildningscentrum
Planlager spannmål
Marknaden oljeväxter
New Holland tröskor
Lantmännens resultat
Anders Wall stipendiat 2020
Egen biogasanläggning