Inslag Omya koppargödsling

Omya har lanserat en ny produkt som är särskilt intressant för lantbrukare med kopparfattiga jordar. Magnum 12 koppar granul är en kalkningsprodukt, tillverkad med produkter från gruvan i Glanshammar, som är spetsad med koppar. Koppar är viktigt, särskilt för den som odlar vårkorn eller havre. Genom att kombinera koppar med kalken kan två behandlingar göras på samma gång.

Senaste inslagen

Ökat tryck i stenutlösningen
Dansk kampanj i kamp mot ASF
Länsstyrelsen inspirerade ekoodlarna
Gödseln är 50 procent dyrare
15 hektar i timmen
Snabb stärkelseinlagring med ny sorts ensilagemajs
KvickFinn 6200
Allt färre ekokampanjer i handeln
Horsch redo för glyfosatförbud
Skördenedskrivning för en halv miljard
Pressar för tyngre balar
Sverige på väg att tappa kontrollen över vargförvaltningen
Jordbruksmarken fortsätter att exploateras
Rekorddyr el men vändning att vänta
Skärbord för kolvhack sparar lagringsutrymme
Förebyggande arbete krävs i kampen mot gnagare
Horschs första burna spruta med hög kapacitet och smidighet.
Tidigt hackad fodermajs smakar korna
Populärt turnékoncept av Claas
Stor kunskapssatsningen av NBR för ökad sockerskörd