Inslag Utvecklingsprojekt för fiberströ

Det finns en potential för ökad användning av fiberströ i Sverige och i ett projekt vill man nu forska på användningens möjligheter. SLU samarbetar med Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och distriktsveterinärerna.

Senaste inslagen

Höståkerböna
Pandemiåret för Vikentomater
Plantekongres gräsprotein
Stopp för utsädespotatis
Ärtan skall utvecklas i projekt
LRF Entreprenad stölder
SJV om fågelinfluensan
Vargen i Värnamo
Lyckeby kampanjstopp
Fågelinfluensan kan sprida sig i landet under vintern
Plantekongress jordbearbetning
Vidinge grönt satsar på vattenhushållning
Döda betor
Plantekongres Glyfosat
LRF om stöldligorna
Sanering av fågelinfluensa
Ej jämställt i lantbruket
HKScan blir klimatneutrala till 2040
Upplever brist på köttraskalvar
Traktorstatistiken 2020