Inslag Avloppslam ska bli biokol

Slamspridning på åkermark är fortfarande en kontroversiell fråga och framtiden för slam på åkermark är oviss. Därför har en rad VA-bolag med VA Syd i spetsen beslutat sig för att titta på andra alternativ. På en ny pilotanläggning ska man genom pyrolys ta fram ett slambiokol som gör att man får en volymreducering av slammet men också en produkt fri från tungmetaller.

Senaste inslagen

Österlenkryddors odling
Fler unga väljer att äta kött och väljer bort vego
Flexiblare jordbrukspolitik i EU
Liberalerna vill underlätta för lantbrukarna
Rådsmöte i Bryssel om jordbrukskrisen
En överfart med Scanstone bäddfräs och bäddplog
Kryddodling på Österlen
Nya möjligheter med AVR Ceres 440
BASF nyheter till Borgeby
Deutz-Fahr på G
God etablering är nyckeln till bra raps
Rätt spets till kultivatorn
Gick från civilingenjör till djuruppfödare
Nordic Seed på Borgeby
Arbetskraftsinvandringens påverkan på lantbruket
Agxeed på svensk mark
Viltskadedokumentation med drönare
Nya rekommendationer stärker biogasutveckling
Förvisning på Borgeby fältet
Lantbruket i Centrum