Inslag Kostnadsbördan akut för livsmedelsindustrin

Svensk livsmedelsindustri går en oerhört mörk vinter till mötes. Branschen har sett kostnadsökningar på runt 20 procent på nästan samtliga områden och många företag har svårt att se hur de ska kunna klara krisen. Livsmedelsföretagen önskar att staten omgående försöker att dämpa kostnadsbördan för el.

Senaste inslagen

Skånebönan, handlingsplan för mer mat av svenskt växtprotein
Minskad svensk äggproduktion kan bli nödvändig
Unik redskapsbärare i Sverige
Konventionell mjölk mer lönsam än ekologisk
Sima i november – fullt med nyheter
Öka immunförsvaret hos kalvar vid avvänjning
Satsar på matlupiner
Kompakt maskin från New Holland
KLS nya mottagningsstall
Başak Tractors ny bekantskap i TOTY
Agronod
Metsjö hackvagn
Sparbanken Skåne om räntehöjningen
Det finns gödsel till alla om alla köper och tar hem i tid
Bevattningsförsök i majs
Plantera grönsaker i kompost med Mulchtec
Redskap från New Holland går bra i Sverige
Temporärt beslut om glyfosat förväntas
Första lasten sockerbetor skeppad till Danmark
Kostnadsbördan akut för livsmedelsindustrin