Inslag Självförsörjning mer än bara mat

Vi importerar ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige idag. Det lyfts ofta fram i det offentliga samtalet och beskrivs som ett problem. Men Sverige har också en rätt så rejäl export av livsmedel och risken är att vi undervärderar vår egen produktionskapacitet. Det menar Christian Jörgensen vid Agrifood Economics centre.

Senaste inslagen

Camelina sativa - kulturväxt med användbar olja
Dataväxt seminarie med rätt insats på rätt plats
Ny handlingsplan för gris, nöt och lamm
Digital plattform som gynnar klimat och lönsamhet
Norrländsk algforskning
ASF slår hårt mot drabbade tyska grisbönder
Kvalitetsrevision på mjölkgård
Firmor från Ukraina ställer ut på Agromek
Blomsterbönder behöver strategier för bättre lönsamhet
Gårdsvandring med fokus på miljö på mjölkgårdar
Nerkortad avskrivningstid på biogasanläggning
8,62 miljarder mer i räntor per år
Nya kontrollregler stjälper gårdsmejerister
Inhemska baljväxter på vallen
Gödningen skall säkras i EU
Halvvägs genom betkampanjen
Nominerade nyheter på Eima
Produktutveckling fortsätter för WellAgri naturliga gödselmedel
Ekologiska livsmedels mervärden väger upp priset
Självförsörjning mer än bara mat