Inslag Digital första hjälpen-utbildning

Mellan 50 till 55 personer dör årligen i arbetsrelaterade olyckor. HLR Skåne vill nu rädda fler liv genom att erbjuda en digital första hjälpen-utbildning.

Senaste inslagen

Spårbar skånsk Whisky
Ny databas visar offentliga inköp
Bättre kunnskap om jordbruksmarkens värden behövs
Stora Markie Gods grissatsning
Skånsk rom på sockerbetor
Mäta mängden mat i livsmedelssystemet
Riskrådgivning för djurproducenter
Grisföretagare positivast
Mindre metanutsläpp med grönbete
Sex års uppehåll för Tech Agro
Djurens roll i ett hållbart lantbruk
Fördelar med ärtor i växtföljden
Svalt intresse att kontraktera fastpris
Region Skåne söker solbrukare
Kvantfysik kan vara lösningen till bättre skörd
Sverigeförsökens försöksrapport är nu tillgänglig
Möjligheter med vall
Nya regler stärker gårdsbaserad fiskproduktion
Bakteriebaserad teknik för kvävefixering
Tågerups trädgård satsar på ätbara plantor