Inslag Löpande täckdikning är en bra strategi

Vi har tidigare intervjuat Peter Malm på Hushållningssällskapet angående täckdikning. En av de saker han nämnde var att man kunde följa intresset för täckdikning med spannmålspriset. På Råbelöfs gods utanför Kristianstad har man en strategi som inte påverkas av konjunkturen, vilket är en löpande täckdikningsstrategi.

Senaste inslagen

Österlenkryddors odling
Fler unga väljer att äta kött och väljer bort vego
Flexiblare jordbrukspolitik i EU
Liberalerna vill underlätta för lantbrukarna
Rådsmöte i Bryssel om jordbrukskrisen
En överfart med Scanstone bäddfräs och bäddplog
Kryddodling på Österlen
Nya möjligheter med AVR Ceres 440
BASF nyheter till Borgeby
Deutz-Fahr på G
God etablering är nyckeln till bra raps
Rätt spets till kultivatorn
Gick från civilingenjör till djuruppfödare
Nordic Seed på Borgeby
Arbetskraftsinvandringens påverkan på lantbruket
Agxeed på svensk mark
Viltskadedokumentation med drönare
Nya rekommendationer stärker biogasutveckling
Förvisning på Borgeby fältet
Lantbruket i Centrum