ANNONS

Tysk spannmål till grisarna

Den danska firman ATR Landhandel använder allt mer tysk spannmål i sina foderblandningar. De menar att den både ligger lägre i pris och innehåller mer protein, vilket är till fördel för både dem som foderfabrikör och för grisproducenten. Att ta in protein från andra grödor hävdar de inte är lika framgångsrikt, då grisarna utnyttjar spannmålsprotein bättre.
Henrik Mortensen från Danske Svineproducenter tar exempel på vete som håller 12 procent protein i stället för 9,3. Då kan man reducera sojaförbrukningen med 57 kg per ton foder. Detta ger en vinst på 18-20 danska kronor per slaktgris.
För att utnyttja nya sorter bättre önskar man i Danmark att man hade fått gödsla mer.

Relaterade artiklar