ANNONS

Undvik värmestress i besättningen

Sommarmånaderna kan leda till för stora temperaturer i stallarna med värmestress i besättningen som följd. Det minskar produktionen, men kan undvikas.

Att ha kylanläggningar i stallar är ovanligt i Sverige, men det finns ändå mycket att tänka på inför sommarmånaderna anser rådgivare.
Tillräckligt med luft är A och O och därför är det viktigt att i god tid kontrollera alla frånluftsventilationskomponenter. Se till att alla galler är väl rengjorda så att inget hindrar luftflödet.
Kontrollera alla vattennipplar så att flödet är där.
När djuren äter producerar de mer värme än när de vilar. Går det att flytta utfordringen till kallare tillfälle på dygnet är det en stor fördel.
Det finns även produkter som kan tillsättas foder eller vatten för att minska värmestress hos djuren.

Relaterade artiklar