ANNONS

USA ökar exporten av griskött

Under april månad i år exporterade USA rejält med griskött, det blev den största exportvolymen av griskött för landet sedan maj år 2021. Exportvärdet av griskött steg med 18 procent jämfört med maj år 2021 och uppgick till 778,8 miljoner dollar.

USA har kämpat med låga slaktsvinspriser under en längre period och är därmed konkurrenskraftiga på exportmarknaden. Exporten till Mexiko är viktig för USA och har ökat men även frakterna av griskött från USA till länder som Japan och Sydkorea har ökat.
Så medan EU tappar exportandelar vad gäller griskött så ökar det i både Nord- och Sydamerika. Brasilien är ett land där som ökar både grisproduktion och grisexport.

Relaterade artiklar