ANNONS

UTEGÅNGSDJUR UTAN LIGGHALL

Som en konsekvens av Sveriges rekordtorra sommar behöver många djurägare hitta nya alternativ för sin djurproduktion. Ett sätt kan vara att låta boskapen gå kvar ute över vintern. En produktionsform som passar bra när man har tillgång till eller kan arrendera mark med mycket träd eller som har kuperad terräng där djuren får lä i olika vindriktningar.

För utegångsdjur utan ligghall på inhägnade lämpliga marker krävs godkännande enligt ett speciellt kontrollprogram. För intresserade djurägare, som ser detta som en möjlighet efter den torra sommaren, förlänger nu Gård & Djurhälsan ansökningstiden från 1 september till 1 oktober Efter den 1 oktober kan djurägare ansluta sig men en extra avgift tillkommer på säsongsavgiften.

– Att växla över utvalda delar av sin produktion till utegångsdjur utan ligghall kan vara en lösning för vissa producenter när det råder brist på halm eller man måste behålla fler djur över vintern är planerat. Speciellt kvigor, stutar och utslagskor passar bra att ha ute. Genom att ha viss del av djuren ute kan man på gården i sin tur skapa utrymme för att behålla sina kalvar, förklarar Katinca Fungbrant, djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan.

För att få sin utedrift godkänd enligt kontrollprogrammet krävs bland annat god planering för tillsyn och utfodringsplats, tillräckligt med areal för djurgruppen men även att marken där djuren ska vistas har rätt förutsättningar med gott om träd eller starkt kuperad terräng för vindskydd. Dessutom krävs att korna inte kalvar under perioden första november till sista februari. I det dagliga stöttar Gård & Djurhälsan de nötköttsproducenter som är verksamma eller som skulle vilja börja denna typ av utedrift.

– Det finns många stora fördelar med utegångsdjur. Djuren får ett naturligt beteende genom att de får röra sig fritt i markerna. Utegångsdjur i denna typ av produktion är generellt mycket friska, vilket ökar deras välmående och välfärd, förklarar Katinca Fungbrant. djurhälsveterinär på Gård & Djurhälsan.

Relaterade artiklar