ANNONS

Utfordring med larver ger silver på EuroTier

Exakt efterdosering av torrt substrat vid produktion av insekter.
Tyska WEDA Dammann & Westerkamp är specialister för grisuppfödning, stallutrustning, utfodrings- och luftkonditioneringsteknik och har belönats med DLG Innovation Award i silver för sin Dry.Sec doseringsstation bland de godkända utställarna på EuroTier 2022. Enligt German Agricultural Society har den ekonomiska betydelsen för praktiken, arbetsprestationen, arbetskvaliteten samt funktionssäkerheten varit avgörande för utmärkelsen. Vidare beaktas positiva effekter på djurvälfärden samt miljö- och energisituationen.
Exakt dosering
I produktionsanläggningar för insektslarver kan felaktig dosering uppstå till exempel vid utfodring av den svarta soldatflugan (BSF), vilket gör att de unga larverna drunknar i substratet om det är för flytande. Med den nyutvecklade Dry.Sec doseringsstationen är en helautomatisk, snabb och exakt omdosering av det torra, organiska materialet möjlig. En ö av detta material bildas på vilken de unga larverna placeras i följande steg.
Bearbetning av foder till massa
I processsekvensen av en svart soldat flugutfodring, bearbetas fodret till en gröt och fylls i lådor. Ovanpå placeras unga larver som sedan äter upp maten. Här är det viktigt att biprodukter som olika sorters grönsaker och frukter hackas ner till under 3 millimeter stora, bearbetas och blandas.
Hög torrsubstanshalt och fortfarande flytande
Substratet ska ha en hög torrsubstanshalt och ändå förbli flytbart så att det kan doseras ut exakt och snabbt och soldatflugorna kan äta upp det bra. Men om vätskehalten är för hög kan de unga larverna drunkna i substratet.
Torrt material tillsätts till den flytande massan
Den nyutvecklade Dry.Sec doseringsstationen återmatar torrt organiskt material exakt. Nyheten är att i detta andra steg tillsätts det torra materialet till den flytande massan.
Förluster av unga larver minskade
Fördelarna med denna lösning är uppenbara: Om en högre torrsubstans krävs i fodret kan detta uppnås exakt till grammet tack vare Dry.Sec. Genom att tillsätta en liten mängd torrfoder kan valfritt torrsubstansinnehåll matas. En annan fördel är att med högre torrsubstanshalt i fodret behöver mindre fukt avdunstas i den slutliga gödningsprocessen. Detta sparar energi. Dry.Sec leder alltså till en säker gödning av de unga larverna och en säker skötsel, eftersom den minskar förlusterna av unga larver enormt.

Relaterade artiklar