ANNONS

Vaccin ska ersätta medicinsk zink

I nära samarbete med Köpenhamns universitet arbetar SEGES Svineproduktion för närvarande med ett vaccin som ska minska antibiotikaförbrukningen. Vaccinet ska göra användningen av medicinsk zink överflödig vid avvänjning av grisar.
På SEGES Svineproduktion och Köpenhamns universitet är utvecklingen av ett vaccin mot avvänjningsdiarré i full gång. Processen har pågått sedan 2019 men försenades våren 2020 på grund av COVID-19. De har dock ändå lyckats driva utvecklingsprocessen framåt. En del av det arbete som utförts i samband med utvecklingen av COVID-19-vaccinet också gynnar vaccinet mot avvänjningsdiarré.

Medicinsk zink blir överflödigt
Om man lyckas utveckla vaccinet kommer det att ha en betydande inverkan på användningen av antibiotika vid smågrisuppfödning, men det kommer också göra zink överflödigt i fodret för smågrisar.

-Vi har att göra med ett vaccin som har en enorm potential för både dansk och internationell grisuppfödning, så det är ett mycket viktigt fokusområde där vi verkligen kan förändra användningen av antibiotika markant, säger Poul Bækbo, chefskonsult Ernæring & Sundhed, SEGES Svineproduktion.

Läs även: Flera danska grisar ska födas upp utan antibiotika

Den första grisbesättningen får vaccin i maj
I maj börjar de första inledande försöken med grisar på SEGES Svineproduktions testcenter. I slutet av maj får 60 grisar en vaccinkombination som ska testas.

-Inledningsvis är det främst en fråga om huruvida grisarna svarar immunologiskt. Att deras immunsystem bildar antikroppar mot E. coli, Lawsonia och Brachyspira, som är de bakterier som vaccinet ska stärka försvaret mot, förklarar Poul Bækbo.

Relaterade artiklar