ANNONS

Vad driver priset på lantbruksprodukter?

Det senaste halvåret har vi sett en markant prisuppgång på spannmål och andra lantbruksprodukter. Många experter spekulerer i vad det beror på. Prisuppgången följer ibland skörderesultatet och lagersituationen men en del experter hävdar att tillgången på exempelvis vete ändå är så stor att detta knappast kan påverka prisnivån. De förklarar då iu stället uppgången med att det finns mycket riskkapital på börserna och att allt fler vill placera pengar i jordbruksprodukter och därmed stiger priset. Om man följer prisutvecklingen på metaller visar det sig att dessa ofta rör sig ungeför likartat med priset på spannmål. Skulle det vara en regel är det troligtvis tillgången på pengar som styr mer än utvud och efterfråga.
Men det finns de som ändå hövdar att prisuppgången på jordbruksprodukter beror på tillgång och efterfrågan. Lester Brown är agronom och chef för Earth Policy Institute i Washington. Han är övertygad om att det är befolkningstillväxten och det faktum att välståndet ökar i världen som ökar efterfrågan på livsmedel och som driver prisnivån uppåt och detta i kombination med att allt mer energi produceras på åkermark. Till detta kommer olika väderfenomen som då och då påverkar skörden negativt och sänder priserna i vädret.

Relaterade artiklar