ANNONS

Väderstad går bra på minskande marknad

Trots en utmanande global maskinmarknad, avslutar Väderstad AB det finansiella året 2016 med goda resultat. Efter en stark start på det nya året ser företaget ljust på framtiden.

– 2016 har varit ett utmanande år med stor spridning gällande marknadsläget. Vissa marknader, som exempelvis Frankrike, har brottats med de lägsta skördarna på 40 år. Samtidigt har andra marknader, som Ryssland och Ukraina, haft rekordskördar. Väderstad har en stabil bas med egna dotterbolag och samarbetspartners och har haft ett bra år under 2016, säger Jan Engfeldt, vd för Väderstad AB.

Väderstad AB, som ingår i koncernen Väderstad Holding AB, finns representerat i 40 länder världen över. Under räkenskapsåret 2016 redovisar Väderstad AB inklusive helägda säljbolag en omsättning på 1,86 miljarder kronor, varav 85% representerar export utanför Sveriges gränser. Resultat efter finansiella poster uppgick till 117 miljoner kronor.

Ser ljust på 2017

– Vi har fått en god start på 2017, med en försäljning som redan ligger före förgående år. Här ser vi de vändande trenderna rörande framförallt mjölk- och rapspriserna som positiva faktorer, säger Jan Engfeldt.

Några av de länder där utvecklingen är särskilt positiv är England, Sverige och Ukraina. Samtidigt upplevs marknaderna i Frankrike och Tyskland även fortsatt som något dämpade.

Under början av 2017 lanserar Väderstad bland annat den innovativa precisionssåmaskinen Tempo L samt såmaskinen Spirit R.

– Väderstad fortsätter att ligga i framkant gällande teknik- och elektronikutvecklingen och vi ser positivt på det kommande året, avslutar Jan Engfeldt.

Väderstad-Gruppen är ledande inom jordbearbetning och sådd

Väderstads lantbruksmaskiner och metoder har en lång tradition av att vara i fronten vad gäller kvalitet, design och effektivitet. Företaget har ofta varit epokgörande när det gäller innovation och nytänkande. Väderstad finns representerat i 40 länder och är en leverantör till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och ägare.Väderstad-Gruppen ägs av familjen Stark och har idag cirka 1100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige.

Jan Engfeldt vd Väderstad

Relaterade artiklar