ANNONS

Växtbaserat köttalternativ blir bara bukfylla

Flera växtbaserade proteinalternativ till kött innehåller viktiga näringsämnen, men forskning visar att människokroppen inte kan tillgodogöra sig dem.

Forskning och utveckling har skett i stor skala på att ta fram alternativ till animaliskt kött som föda till människor. Det handlar om att dryga ut kött med mer växter eller producera alternativ till kött med enbart växtråvara. Intresset från marknad och konsument är förhållandevis stort i västvärlden då många tror det är hälsosammare och bättre för klimat och miljö.
Troligtvis är båda tankarna fel. Utredningar har visat att alla betesdjur i Argentina har ett negativ koldioxidutsläpp då de stora gräsmarkerna som betas och växer tar upp mer koldioxid än vad nötkreatur, slakt, handel och människor som äter köttet släpper ut. Det visar forskning från NASA i USA.
Nu visar ny forskning, publicerad i Illustrerad Vetenskap, framtagen av Cecilia Mayer Labba på Chalmers Tekniska Högskola, att människor har svårt att ta upp den näring som finns i växtbaserade protein produkter.

Relaterade artiklar