ANNONS

Verktyg som kan underlätta arbetet samt klargöra vad som är tillåtet eller ej

Det börjar bli aktuellt med växtskydd och sprutjournaler för Sveriges lantbrukare då man behöver ha klart för sig vilka regler som gäller vid t ex en SAM ansökan. Datalogiskt arbetar med verktyg som kan göra ditt arbete lättare samt klargöra vad som är tillåtet eller ej.

Klicka här för att komma till inslaget

Relaterade artiklar