ANNONS

Vetepriset stiger svagt

Efter flera veckor med konstant prisfall och över ett år med prisfall totalt sett, steg priset på vete denna veckan. Priset för vete gick upp med 1,3 procent på Matif i Paris och med 2,3 procent på börsen i Chicago.

Det finns inga särskilda anledningar till att priset på vete stiger lite utan ska snarare ses som en liten korrektion efter flera veckors prisfall. Marsterminen för vete på Matif står just nu i 206:- euro per ton och många marknadsanalytiker anser att priset nått botten.
Det som talar för att priskorrektionen upp för vete är tillfällig är det faktum att övriga produkter Lantbruksnytt bevakar föll i pris.
Majs gick ner med 1,0 procent och raps minskade i pris med 4,6 procent på Matif i Paris.
Övriga förändringar på börsen i Chicago blev minus 4,0 procent för majs och minus 3,3 procent för soja.

Det är många stora investerare som trott på prisfall och tidigare köpt terminer i en betydligt större prisnivå än vad vi ser i dag på råvarubörsen. Dessa säljs nu med vinst alternativt levereras en vara som betalas med ett större pris än det som gäller i dag. En betydande handel av den karaktären kan få börspriserna att hoppa lite under en tid.

Under veckan har IGC publicerat en uppdatering av lagersituationen för vete, majs och soja.
För vete görs inga förändringar och utgående lager blir då 15 miljoner ton mindre i världen. Det kan tyckas vara prisdrivande men marknaden är således inte orolig för brist.
För majs justeras produktionen upp med 4 miljoner ton. Konsumtionen av majs ökas däremot med 5 miljoner ton varför utgående lager minskar med 1 miljoner ton. Lagren är för majs i världen blir dock 11 miljoner ton större efter denna säsong jämfört med förra.

Majs och vete kan i viss mån ersätta vartannat och slår man ihop de två produkternas lagerförändring minskar det endast med 4 miljoner ton totalt i världen.

Sojan justeras inte alls i denna IGC-rapport, något som kan tyckas märkligt med tanke på alla väderproblem i framförallt Brasilien. Utgående sojalager efter denna säsong beräknas bli 8 miljoner ton större jämfört med säsongen innan.

Den svenska kronan har stärkts ytterligare och står nu i 11:17 för en euro.
De svenska dagspriserna för fysisk vara är just nu för höstvete 2:48 kronor per kg, vårvete (med minst 13% protein) 3:20 kronor per kg, fodervete 1:92 kronor per kg, etanolvete 1:92 kronor per kg, råg 2:48 kronor per kg, foderhavre 2:35 kronor per kg, grynhavre 3:32 kronor per kg, foderkorn 2:- kronor per kg, maltkorn 2:82 kronor per kg, foderärtor 3:- kronor per kg, åkerbönor 3:- kronor per kg, linfrö 5:05 kronor per kg och raps 4:60 kronor per kg.

Relaterade artiklar