ANNONS

Mindre vibrationer i sexhjulig skotare

Som en del i pågående ex-jobb rörande ”Små maskiner i gallring”, som initierades vid Södras årsstämma den 19 maj, har ingått att undersöka förarmiljön i en Malwa skotare. En del av arbetet har varit att analysera vibrationsnivåerna i förhållande till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:15. Provkörning har utförts av Skogforsk’s personal på den permanenta tesbanan som finns på Jällaskolan utanför Uppsala. Resultatet visar att Malwa’s skotare underskrider de gränsvärden som finns fastställa i AFS 20015:15. Beträffande den farliga y-riktningen dvs i sidled är Malwa 560F 5 % bättre än Skogforsk’s referensskotare med 8 hjul och tjänstevikt på 12 000 kg.

– Det är viktigt för oss att få ut detta budskap. Utifrån förarmiljön är det inte självklart att en åtta-hjulig skotare är bäst, branschen har fokuserat på marktryck och körskadeproblematiken och där finns givetvis ett behov av att kunna montera band på de allt tyngre skotarna. Vi har tagit fram en välbalanserad skotare som klarar marktrycken på framaxeln även med last samtidigt som vi får en maskin som ger minimala raderingsskador i beståndet och en bra förarmiljö där den låga placeringen av hytten är direkt avgörande, säger Magnus Wallin grundare och affärsutvecklingschef på Malwa Forest.

– Att sitta lågt i maskinen underlättar vid trädval och upparbetning i tidiga förstagallringar.  Efter elva år i stickvägsgående skördare hävdar jag att det är lättare att gallra på skogens villkor i en Malwa. Trenden mot 2 tidiga gallringar i klena bestånd med efterföljande slutavverkning gör att behovet av traditionella stickvägar minskar. Det måste vara fel att 50 procent av gallringsuttaget är i vägarna, hävdar Martin Sander ny säljare på Malwa.

Malwa’s fokus ligger i att erbjuda ett beståndsgående maskinkoncept till engagerade markägare som strävar efter virkesrika, stormfasta bestånd med minimal markpåverkan
Malwa International är en ledande tillverkare av mindre skogsmaskiner med minimal miljöpåverkan. Malwa utvecklar, tillverkar och marknadsför produkterna för en internationell marknad. Malwas skördare och skotare kännetecknas av hög tekniknivå i ett kompakt format.
zxuoh5vagu6vilvok7zu

Relaterade artiklar