ANNONS

Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet.

– Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft, säger Palle Borgström.

Svensk djurhållning håller världsklass och Sverige är drivande i det globala arbetet. Det visar sig inte minst i frågan kring antibiotikaanvändning där Sverige redan på 1980-talet, efter ett beslut på LRFs riksförbundsstämma, tog beslutet att förbjuda antibiotika i tillväxtsyfte. Sedan Sverige kom med i EU 1995 har LRF drivit frågan även där. Nu visar ny statistik att EU-länderna har halverat sin antibiotikaanvändning. Att landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen den 21 november meddelar att direktiven till en djurvälfärdsutredning, som står med i Tidöavtalet, ska vara klara redan till årsskiftet välkomnas av LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

– Sveriges bönder jobbar varje dag för att djuren ska må bra. För oss är den goda djurvälfärden viktig och en konkurrensfördel och därför är det viktigt att den bibehålls men att även den ekonomiska hållbarhetsaspekten tas med, säger Palle Borgström.

Peter Kullgren meddelar också att han vill se en livsmedelsstrategi 2.0 som har ökat fokus på primärproduktionen och att handlingsplanerna märks på gårdsnivå. Även det ser Palle Borgström positivt på.

– Det är ingen hemlighet att det har varit stor osäkerhet för Sveriges bönder och att det riskerar att bli ännu mer osäkert 2023. Vi är villiga att omedelbart diskutera vidare med regeringen om hur vi vill se en uppdaterad livsmedelsstrategi så att vi så snabbt som möjligt kan gå från ord till handling. Precis som ministern säger så måste strategin märkas på gårdsnivå, säger Palle Borgström.

I en uppdaterad livsmedelsstrategi vill LRF att det ska vara fokus på ökad matproduktion och ökad inhemsk produktion av insatsvaror som bränsle, energi, gödsel och foder samt premiera den gröna energiomställningen.

LRF har även lämnat ett energipaket till regeringen som visar att Sveriges bönder kan producera 50 TWH energi på ett år, vilket motsvarar ett års elproduktion från svenska kärnkraftverk.

Relaterade artiklar