ANNONS

Vildsvin i hägn bekymrar danska organisationer

För inte många månader sköts det sista frigående vildsvinet i Danmark. Vildsvin är således helt utrotat i dansk natur och en av anledningarna är rädslan för afrikansk svinpest.
Med ett staket mot tyska gränsen minskar även risken för att få in nya vildsvin i landet.
Men det finns  en del vildsvin i danska hägn.
Det är bland annat Klelund Dyrehave som satte in 24 vildsvin år 2016 för att gå bland kronhjortar och rådjur och i år kompletterades med ytterligare 9 grisar.
Landbrug & Fødevare är bekymrade över att vildsvin tillåts hållas i  hägn då det händer att djur rymmer från dessa. De uppmanar nu  danska myndigheter att ta beslut om att avliva dessa vildsvin.
Landbrug & Fødevarer beräknar att det kommer kosta Danmark cirka 5 miljarder danska kronor om ASF kommer till Danmark.

Relaterade artiklar