ANNONS

XLD- en plogkropp för tuffa förhållanden

Hjulbroms Hyd
XLD-plogkroppen öppnar en bred fåra för breda traktordäck. Kraftig vändning av breda tiltor i styv jord och klarar även djup plöjning.
I morgon öppnar Borgeby Fältdagar och en av dem som visar maskiner där är Agrolux. De har den nya plogkroppen XLD i sin monter.
Agrolux introducerar XLD-plogkroppen för plöjning av breda tiltor upp till 55 cm. Den öppnar upp en bred fåra med utrymme för breda traktordäck.

Den nya standarden för plogkroppar.
XLD är en ny generation plog-kroppar, utformad för framtidens krav på arbetskvalitet och kapacitet, utan att kompromissa med låg energiförbrukning, bra slitdels-ekonomi och en bruten, genomsläpplig fårbotten. Den lämnar en bred öppen fåra som rymmer däck upp till 710 mm bredd.

Bred och djup plöjning.
XLD är utformad för arbetsdjup från 15 – 35 cm, och passar till de flesta jordtyper inklusive mycket styva lerjordar och torra hårda förhållanden. Den lämnar tiltkammar med bruten finish som underlättar såbäddsberedningen.

XLD är idealisk för breda tiltor från 40 – 55 cm. En ökning av tiltbredden med 5 cm innebär en minskad energiförbrukning/ha på ca 10 %, på grund av ökad avverkning till marginell bränsleinsats.

Patenterad spiralformad vändskiva.
Den nya patenterade formen på XLD-kroppen ”skruvar” tiltan effektivt och jämnt längs hela vändskivan, och säkerställer att tiltan blir helt vänd även i styva lerjordar, så att alla växtrester täcks ordentligt.

Lågt dragkraftsbehov – ger bra bränsleekonomi.
I XLD-kroppen har flera av AX-kroppens egenskaper bevarats. En bruten fårbotten som bevarar rotkanaler och maskgångar från att smetas igen, är en viktig kvalitetsegenskap.

Marknadens lägsta dragkrafts-behov, enl. JTI-test, är en betydelsefull egenskap som AX-kroppen blivit berömd för. XLD-kroppen uppvisar liknande goda egenskaper i fabrikstester.

XLD-kroppen är optimerad för en hastighet på 8 km/h för hög produktivitet. Enkel genomtänkt utformning av specialhärdade slitdelar med nedsänkt spets ger högt materialutnyttjande och bra slitdelsekonomi.

Slanghållare
Specialhärdad vändskiva.
Agrolux XLD har en specialhärdad vändskiva som är glashård i ytskiktet, men mjuk och seg i mitten för att tåla tuffa tag i stenig mark. Ytskiktet är 65 % hårdare än det härdade borstål som används i övriga slitdelar. I fabriken inkolas vändskiveämnena under 19 timmar i 900 graders värme för att få en mjuk övergång mellan hög kolhalt i ytskiktet till låg kolhalt i mitten. Vid den efterföljande snabba avkylningen bildas en mycket hård kristallstruktur där kolhalten är tillräckligt hög, medan segheten förblir opåverkad i mitten.

Agrolux tillverkas av Överum.

Relaterade artiklar