ANNONS

Yara gör din smartphone till kvävemätare

Yara International har nyligen lanserat YaraIrix, en app med beslutstödsystem för precisionslantbruk. Lantbrukaren kan använda sin smartphone för att mäta plantornas kväveupptag och få kvävebehovet för sina grödor. Kväveanalyser av grödor är ofta förknippade med dyr utrustning vilket kan begränsa lantbrukarnas tillgång till teknologin. Med YaraIrix vill Yara göra precisionsodling ännu mer tillgängligt.

 

Stefan Fürnsinn, VD för Yaras enhet Digital Farming; “Vi vet att alla fält är olika. Genom att på ett enkelt sätt ge lantbrukaren möjlighet att utnyttja sin smartphone för precisionslantbruk blir YaraIrix en ”game-changer” för miljontals lantbrukare världen över. Lantbrukarna får information om sina fält som de hittills inte har haft möjlighet att få. Vi börjar nu lansera YaraIrix i Europa. Genom tillgång till mer exakt information om fältens växtnäringsbehov kan det både produceras mer på ett effektivare sätt och samtidigt reduceras miljöpåverkan från odlingen”

 

Så här fungerar YaraIrix

YaraIrix är en app för smartphone som i kombination med två olika verktyg, N-Tester Clip eller N-Tester BT, bearbetar mätvärden av klorofyllinnehållet. Detta möjliggör beräkning av grödans behov av kväve vilket underlättar för lantbrukaren att tillföra rätt mängd kvävegödsel.

 

YaraIrix appen, utan några tillbehör, kan med kameran uppskatta mängden kväve i höstvete under grödans tidiga utvecklingsstadier. Uppskattad mängd kväve visas i telefonen efter att appen har bearbetat mätningarna. Appen är utvecklad för både IOS och Android.

 

YaraIrix app kan kompletteras med ett N-Tester Clip som sätts på smartphonens kamera som då blir ett verktyg för kvävemätning. Detta möjliggör kväverekommendationer för ett antal grödor vid tidpunkten för kompletteringsgödsling. Rekommendationerna beräknas med hjälp av algoritmer baserat på kunskap från omfattande fältförsök.

 

Vid lansering kommer N-Tester Clip endast att vara tillgängligt för odlare som är med i YaraIrix Innovationsprogram. Dessa kommer att få ett N-Tester Clip i en beta version för praktiska prov innan den blir tillgänglig på markanden. Intresserade odlare kan registrera sig på www.yarairix.com eller kontakta Yara Sverige (antalet clip är begränsat och de passar inte till alla telefonmodeller).

 

Det andra tillbehöret som kan hyras för att komplettera YaraIrix appen är N-Tester BT, en efterföljare till den välkända Yara N-Tester. N-Tester BT kopplas samman med telefonen med hjälp av Bluetooth. N-Tester BT ger rekommendationer för tilläggsgödsling i stråsäd.  N-Tester BT’s rekommendationer är provade i Sverige och ger samma resultat som Yara N-Tester. I YaraIrix appen går det att spara mätdata och rekommendationer som senare kan användas för att optimera gödslingen ytterligare.

 

För mer information läs på https://www.yara.se/ eller Växtpressen nr 1 2019 sidan 5-7.

Relaterade artiklar