ANNONS

Ytterligare nergång för spannmålen

Den gångna veckan har inte haft så många dagar öppet på råvarubörserna, men priset han ändå sjunka lite till. På börsen i Chicago har vete gått ner 2 procent, majs ner 1 procent och soja ner 1 procent. På Matif i Paris har priset på vete gått ner 1 procent, mjas upp med 1 procent medan oljeväxter noteras oförändrat.
Det finns stora fonder som handlar med råvarukontrakt och ofta vill de göra stora förändringar i sitt värdepappersinnehav inför nyåret. Det medför stor försäljning och är en av anledningarna till den prisnedgång vi sett de senaste veckorna.
Därmed är det ganska troligt att vi åter får se en prisuppgång under januari och februari men vad som händer sen är mycket osäkert.
Kommer det rapporter om att höstsådden klarat sig bra på norra halvklotet kan priserna åter sjunka i vår och blir det därefter torka i sommar så stiger priset igen. Även om produktionen förväntas öka under 2013 så är lagren ganska små på världsmarknaden och det råder balans mellan produktion och konsumtion. Det innebär att små signaler som pekar på skördebortfall någonstanns i världen genast skickar upp priset.
I Sverige slutade året också med något fallande priser. För kvarnvete betalas just nu 2:02 kronor per kg, fodervete 2:01 kronor per kg, etanolvete 2:01 kronor per kg, vårvete 2:07 kronor per kg, råg 1:83 kronor per kg, maltkorn 1:80 kronor per kg, foderkorn 1:67 kronor per kg, foderhavre 1:46 kronor per kg, grynhavre 1:85 kronor per kg och oljeväxter 3:90 kronor per kg.

Relaterade artiklar