Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

TV
10 procent av normal dos

Modern teknik ger sockerbetsfält rena från ogräs med kraftigt reducerad användning av växtskyddsmedel.

ANNONS

Moni Worldwide övertar agenturen för Deutz-Fahr i Norge och Finland

Moni Worldwide har haft agenturen för Deutz-Fahr Danmark och i Sverige under en tid nu och expanderar nu ytterligare genom att bli representant för fabrikatet även i Norge och Finland per den 1 januari år 2025. Sedan starten i Danmark och Sverige har försäljningen av ...

ANNONS

Nya Zeeland avstår CO2-avgift

I Nya Zeeland har det planerats för en koldioxidavgift inom lantbruket men nu läggs det förslaget på hyllan av den nya regeringen. I höstas var det val i Nya Zeeland och Socialdemokraterna som lett landet i sex år fick lämna. Nu har det bildats en ...

Antalet sysselsatta i lantbruket minskar

År 2023 var antalet sysselsatta i jordbruket 158 300, en minskning med 8 100 personer eller 5 procent sedan 2020 års undersökning. I enskilda företag har antalet sysselsatta minskat med knappt 9 procent, samtidigt har antalet sysselsatta vid juridiska företag ökat med 23 procent. Både ...

Rekordmånga timmar med negativa elpriser

Antalet timmar med negativa elpriser i Sverige i år har fördubblats jämfört med 2023. Orsaken är den kraftiga utbyggnaden av solkraft i Europa. Det gynnar konsumenter, men kan på sikt påverka producenternas investeringsvilja. Under de första fem månaderna i år har Sverige haft 668 timmar ...

Solrosor för Norden på DLG Feldtage

Det var odlingsförsök och maskiner när tyska DLG arrangerade sin Feldtage tisdag och onsdag denna veckan utanför samhället Erwitte nära Dortmund. Solrosor för nordiska förhållanden var en intressant försöksodling. Solrosor innehåller olja och protein och kan användas i foder och som produktionsresurs för vegetabilisk olja. ...

ANNONS

Trafik minskar vägrenars värde för pollinatörer

Vägrenar kan vara en bra livsmiljö för pollinatörer, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. Skötselmetoder som ger mer blommor resulterar också i fler vilda bin och även fjärilar vid de allra rikaste vägkanterna. Men ju mer trafikerad vägen är desto farligare är ...

Agrifac får återförsäljare i Sverige

För att stärka Agrifacs globala tillväxtstrategi tar det nederländska företaget nu sig in med ökad kraft på den svenska marknaden med introduktionen av Gränsbo Maskin, ett systerbolag till Gränsbo Potatis. Företaget kommer att sälja och sköta service på Agrifacs maskiner. Med Gränsbo Maskin ska  Agrifacs ...

Anders Ivarsson tilldelas Silverbillen för 2024

Silverbillen, den Jordbrukstekniska föreningens pris för framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk tilldelas i år Anders Ivarsson i egenskap av innovatör och vd för Ivarssons i Metsjö. – Det är en stor ära och jag tackar ödmjukt för detta fina pris. Vi på Metsjö ...

TV
Årets ärtskörd är igång

Ärtskörden är igång för året och Foodhills tar premiären utanför Malmö, skörden är tidigare än vanligt och ärterna ser mycket lovade ut än så länge.

Fossilfri nötköttsproduktion som når klimatmål för 2030 redan i dag

Lantmännen, tillsammans med partnergården Hagshultskossornas Kopensionat, släpper nu en ny rapport. Beräkningarna visar att den småländska gårdens nötköttsproduktion redan i dag når Science Based Targets FLAG-mål till 2030, vilken följer utsläppsminskningstakten som krävs för att nå målet i Parisavtalet. Hagshults Kopensionat i småländska Skillingaryd använder ...

ANNONS

Korna betar mer i norr

I en enkätstudie till mjölkproducenter i norr framgår att mer än två tredjedelar av korna är ute på bete längre än vad lagen kräver, men studien visar samtidigt på utmaningar. Det gäller framför allt trampskador vid blött väder och brist på mark i nära anslutning ...

Årets kvävemätningar i höstvete summerade

Tillväxten i höstgrödorna startade tidigt år 2024 och Yara påbörjade tillsammans med Greppa Näringen sin kvävemätningar nästan två veckor tidigare än genomsnittsåret. Detta framgår tydligt i diagrammet, som visar en jämförelse i kväveupptag mellan olika år. Mätningarna jämförs per datum. Sammanställningen gäller gårdar utan organisk ...

Axfood köper CityGross

Axfood förvärvar butikskedjan City Gross, där Axfood redan idag har gemensam kontroll genom ett minoritetsägande. Förvärvet skapar förutsättningar för att stärka City Gross konkurrenskraft och för tillväxt i stormarknadssegmentet, vilket kommer att utmana marknadsledarna och öka konkurrensen inom detta segment. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder ...

Priset på kvävegödsel föll

Yara har presenterat sina nya priser för det nya gödselåret. Det innebar svagt sänkta priser på rena kväveprodukter medan gödselmedel med fosfor och kalium ökar i pris. Utbudet av gödselprodukter för leverans under juni från Yara är starkt begränsat varför lantbrukare som tror att priserna ...

TV
Bra förstaskörd i söder

Förstaskörden blev stor och med bra kvalitet. Lite tort väder i maj medförde att en del lantbrukare väntade lite innan slåttermaskinen fick ut i fält.

Aminosyra­sammansättning avgörande för kvaliteten av grisens foder

Det ställs höga krav på fodret till en gris, eftersom grisen är ett enkelmagat djur. Ett enkelmagat djur kan inte, till skillnad från en idisslare, syntetisera proteinets alla amino­syror utan måste utfodras med vissa så kallade essentiella aminosyror.  Avgörande för foderråvaran är därför inte protein­innehållet ...

ANNONS