Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

John Deere fortsätter leverera vinst

Trots coronapandemin i världen går det bra för John Deere. Koncernen som har brutet räkenskapsår har nu presenterat resultatet för det första halvåret och redovisar en vinst på 1.182 miljarder dollar. Det är visserligen en försämring med 27 procent jämfört med samma period i fjol. …

ANNONS
I dagens Lantbruksnytt hör vi en representant från Elmia lantbruk som berättar om hur de tvingats ställa in årets mässa. Det larmas om brist på arbetskraft inför skördesäsongen och stora satsningar görs. Men det finns de som får fler jobbförfrågningar än de kan anställa.

Slätte Ekodag inställt

Ännu ett lantbruksevent har tvingats ställa in till följd av coronapandemin i år. Det är Slätte Ekodag som skulle varit öppet den 16 juni som tagit beslut om att det inte blir någon mässa där i år utan man kör nästa år i stället. I …

ANNONS

Underhåll markvägarna och spara pengar

Det finns stora pengar att spara genom underhåll av markvägar. Om traktorer och maskiner kan framföras med större hastighet utan risk för skador ökar effektiviteten i arbete och kostnaderna minskar. Ett exempel är vid gödselspridning. För att en markväg ska hållas i ett bra skick …

Biobränsleföretag får ny vd

Niklas Arvidsson är ny vd för biobränsleföretaget Rebio, som har sin bas i Umeå. Han tillträdde den 4 april. – Fantastiskt roligt att få förtroendet. Rebios utveckling har varit stadigt stigande och framtiden ser väldigt spännande ut, säger han. 39-årige Niklas Arvidsson rekryterades av Rebio …

Fjärrstyrd Valtra

Valtra kommer att lansera en fjärrstyrd traktor i ett samarbete med företaget Elisa. Traktorn kommer att arbete med 5G-nätet och en kamera som kan läsa av 360°. Tekniken är den första av sitt slag i världen. Det rapporterar Effektivt Landbrug. Systemet innebär att en operatör …

Rätt tid för sanering av spannmålsanläggningen

Denna säsong har det varit bekymmer med skadedjur på en hel del spannmålsanläggningar runt om i landet. En orsak till det kan bero på den milda vintern. För att undvika risken att få skadedjur även i kommande skörd är det viktigt att rengöra och sanera. …

ANNONS

Inga vildsvin i Danmark

I Danmark är nu vildsvinsbeståndet nere på cirka 20 djur. En effektiv bekämpning har medfört att djuren är i det närmaste utrotade. Samtliga smågrisar som fötts fram till december 2019 är skjutna. Uppgifterna kommer från danska Maskinbladet. Bakgrunden till att vildsvinen ska utrotas i Danmark …

Köpenhamns stad kan förorena Öresund

Till följd av en ombyggnad av avloppsnätet behöver Köpenhamns stad släppa ut orenat avloppsvatten i Öresund om de inte finner någon annan lösning på problemet. Vattnet innehåller näringsämnen och kemikalier och det handlar om totalt 300 000 kubikmeter. Först var tanken att utsläppet skulle börjat …

Spannmålspriset stiger igen

Fördelaktigt väder, men ändå stiger spannmålspriset. Förklaringen just nu kan vara att EU infört importtullar på majs och att vertearealen är mindre än normalt i Europa. När börserna stängde för veckan hade vete gått upp med 0,9 procent på Matif i Paris, majs gått upp …

Köp gödsel till 2021

Uppmaningen kommer från rådgivningsföretaget AgroMarkets och bakgrunden är att gödselpriset faller. När det nya gödselåret börjar nu i maj/juni runt om i Europa kommer priserna att starta på en betydligt lägre nivå än förra sommaren. Det beror bland annat på minskade energipriser under vintern och …

Stora besättningar lönsammast

Rådgivningsföretaget Seges i Danmark har gjort ekonomiska jämförelser mellan olika typer av gårdar inom animalieproduktion. Några intressanta saker som utmärker sig i undersökningen är att inom mjölkproduktion så är avkastningen störst i besättningar där korna mjölkas i karusell. Därmed ligger stora besättningar bra till medan …

Stramare mellan USA och Kina

Coronapandemin har bidragit till att Kina och USA kommit på kant med varandra igen och de handelsavtal som för några månader sedan började ta form ser nu ut att läggas på is igen. Detta medför en ökad ekonomisk osäkerhet i världen och sätter prispress på …

Svårast för de duktiga att uppfylla nya EU-mål

Som vi rapporterade om i Lantbruksnytt webb TV i går har EU-kommissionen denna veckan offentliggjort strategierna för ”Farm to Fork” och ”Biodiversity” som ska ”sammanföra naturen, lantbrukare, näringsliv och konsumenter för att tillsammans arbeta mot en hållbar framtid”. Strategierna innehåller bland annat ett mål om …

Ny kreatursvagn från Joskin

Det finns många tillverkare av praktiska djurvagnar till traktorer. Den belgiska maskintillverkaren Joskin har även de en sådan. Deras vagn heter Betamix och har en hjulaxel. Den finns i två längder 3,5 och 4,5 meter och hela konstruktionen är tillverkad i galvaniserad plåt. Den är …

Kväveupptaget i höstvete ökar

Greppa näringen rapporterar att kväveupptaget i höstvetefälten fortsätter att öka medan de flesta nollrutor är ovanligt bleka. Den 15 maj hade fälten utan stallgödsel nu tagit upp i genomsnitt 70 kg kväve per hektar och nollrutorna 19 kg.

Mindre spannmål i Europa

Den kommande spannmålsskörden i Europa skrivs nu ner. Vått i höst och vinter och torka på många platser nu i vår kommer att påverka skörden negativt. Som exempel är bedömningen att snittskörden av vete i Europa blir 5,72 ton per hektar mot femårssnittet som är …

ANNONS