ANNONS

130 miljoner till våtmarker i hela landet

Naturvårdsverket fördelar drygt 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för årets våtmarksåtgärder. Stödet går till insatser i landets skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Med tidigare beslutade medel innebär det att länsstyrelserna i bland annat Skåne, Västra Götaland och Uppsala har mellan 9 och 17 miljoner vardera för olika våtmarksprojekt under 2024.

Relaterade artiklar