ANNONS

All kunskap ska ut på gårdarna

Sverige har fått ett nytt kunskapsnav för animalieproduktion. En kunskapsplattform som ska stärka produktiviteten, öka lönsamheten och konkurrenskraften inom näringen.

Syftet med det nya navet är att lyfta den svenska animalieproduktionen genom att öka utbytet mellan forskning och praktisk tillämpning. Det ska i sin tur stärka det svenska lantbruket med ökad produktivitet och lönsamhet som följd.
Det är RISE, Research institute of Sweden, som har fått uppdraget av regeringen att bygga upp det nya kunskapsnavet.
– Vi kommer att jobba med att öka kunskapsutbytet mellan forskningen och de som arbetar med praktisk tillämpning. Det rör sig om både lantbrukare och rådgivare, säger Jørgen Korning, enhetschef på det nystartade kunskapsnavet.

I ett par utredningar har Jordbruksverket slagit fast att det finns ett glapp mellan forskningen och praktiken. Regeringen har därför som målsättning att försöka minska det glappet och se till att all den kunskap som finns inom akademien, internationellt som nationellt, kommer ut på gårdarna och gör nytta.
Kunskapsnavet kommer att ha ett antal experter inom olika områden. Det rör sig om alla de olika djurslagen samt inom företagsekonomi och stallbyggnad. De ska tillsammans med aktörerna arbeta med att sammanställa och även tillgängliggöra forskning. Den ska sedan paketeras och göras tillgänglig och användbar för rådgivare och lantbrukare.
– Vårt uppdrag är att med ett företagsekonomiskt perspektiv, stärka kunskapsläget för effektiva hållbara och produktionssystem. Vi ska bidra med kunskap inför nyinvesteringar för att bidra till att bibehålla och öka produktionskapaciteten i Sverige.

Personalen är placerad i Lund och Uppsala och Kunskapsnavet invigs den 18 september på Gröna näringarnas hus i Stockholm.

Relaterade artiklar