Kategori: Animalieproduktion

Max 9 timmars transporttid

EU lade ju sina nya ambitiösa djurskyddsregler på is men har hela tiden haft för avsikt att komma med ett nytt regelverk angående djurtransporter i ett separat förslag. Nu har EU-kommissionen landat i att djurtransporter till slakterier får ta maximalt 9 timmar i en körning. ...

Försämrad lönsamhet i lantbruket

Lönsamheten i lantbruket har minskat drastiskt under 2023. Både torka och kraftig nederbörd i kombination med fallande priser på lantbrukarnas produkter, ökande räntor och stora priser på insatsvaror som diesel, foder och växtnäring har starkt påverkat lönsamheten. Det visar rapporten Lantbrukets Lönsamhet från Ludvig & ...

Sämre för svenskt lantbruk enligt LRF

Framtidsbilden är utmanande bland landets jordbrukare. Samtliga delindex faller i Lantbrukarnas Riksförbunds konjunkturbarometer för det fjärde kvartalet, även om entreprenadföretagen är kvar på en positiv nivå. Totalindex backar till 89,8 mot 92 föregående period. Rensat för skogsbruket sjunker indexet till rekordlåga 81,8. Bland växtodlare är ...

Tre bolag fusioneras och bildar Lantmännen Biorefineries

Lantmännen Agroetanol, Reppe och Oats fusioneras till ett bolag – Lantmännen Biorefineries AB. Fusionen sker i flera steg och fullbordas i februari 2024 men redan idag fusioneras bolagen Agroetanol och Reppe till Lantmännen Biorefineries. Lantmännen Biorefineries introducerades i början av 2020 med målsättningen att bilda ...

HK Scan satsar på unga företagare

Att få fram nästa generations innovatörer och entreprenörer till en arbetsmarknad i snabb förändring är en förutsättning för att näringslivet och samhället ska utvecklas i en positiv riktning. Därför går HKScan Sverige, ett av Nordens ledande livsmedelsföretag, nu in som ny nationell silverpartner till Ung ...

Steg tas för att jägare ska kunna sälja vildvinskött direkt till konsument

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. En av förutsättningarna är att jägaren anmäler sin verksamhet till länsstyrelsen. Viktigt i detta sammanhang är att inte exempelvis skjutvapen hamnar i orätta händer till följd ...

Ryska exportkvoter kan få upp spannmålspriset

Ryssland kommer att reglera sin spannmålsexport genom kvoter för att säkerställa den inhemska försörjningen och bekämpa inflationen. Samtidigt skördar ryssarna sin tredje rekordskörd i följd, och den ryska exporten befinner sig på rekordnivå. Rysslands underkommitté för tulltariffsreglering har fattat beslut för att skydda den inhemska ...

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande bakterier. Resultaten visar samtidigt att nuvarande rengörings- och desinfektionsprocesser inte alltid minskar den totala mängden bakterier till en acceptabel nivå ...

Svensk ordförande i EU-topp

Copa-Cogeca, EU:s största paraplyorganisation för lantbrukare och lantbrukskooperativ, har idag valt en ny ordförande till Cogeca, den kooperativa delen av organisationen. Ny ordförande är Lennart Nilsson, kött – och spannmålsproducent från Halland samt ledamot i LRFs förbundsstyrelse sedan år 2012. Lennart Nilsson tillträder som ordförande ...

AFS-zonen minskas

Tre månaders intensivt och framgångsrikt arbete med att kartlägga och bekämpa afrikansk svinpest har lett till framsteg; nu minskas den smittade zonen och berör endast Fagersta och Norbergs kommuner. Ansvariga myndigheter, organisationer och jägare har samverkat för att nå denna milstolpe. – Det är glädjande ...

Fler prisfall i sikte

Det är en stabil slaktsvinsmarknad i Europa just nu men den prisuppgång inför julen, som normalt sker, låter vänta på sig. Priserna på slaktsvin ligger nu stilla i de flesta länder i Europa och utbud och efterfrågan är i balans. Normalt stiger priset på griskött ...

Danska foderfabriker stänger

Som en effekt av minskad slaktsvinsproduktion i Danmark har det blivit överkapacitet vad gäller fodertillverkning. En av dem som stängt en anläggning är Danish Agro. Det handlar om en foderfabrik i danska Bramming. Flera andra fodertillverkare har anpassat kostymen till en mindre produktion av slaktsvinsfoder ...

Gaspriset stabiliserar sig

Priset på naturgas ligger kvar på 47 euro per MWh ännu en vecka och priset på senare terminer är endast marginellt större. Därmed är det rimligt att anta att det inte blir den prisrusningen för gas kommande vinter som var fallet för ett år sedan. ...

Plastpåsen är bra för grönsakerna

Europaparlamentet vill inte se förbud mot förpackningar av frukt och grönt och går därmed emot EU-kommissionens förslag från i fjol.  Den 22 november år 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av regelverket för förpackningar och förpackningsavfall, som bland annat ersätter direktivet från 1994 med ...

Högriskområden för fågelinfluensa

Jordbruksverket har i dag den 27 november beslutat att upprätta högriskområden i delar av södra Sverige för att minska risken för spridning av fågelinfluensa. I högriskområdena gäller särskilda regler för de som håller fjäderfän och andra fåglar. Utbrott av fågelinfluensa ökar i flera länder i ...

Bränslepriserna fortsätter neråt

Priset på råolja har gått ner och ligger nu på ganska exakt 80 dollar per fat. Det har medfört att de svenska priserna på bränsle minskat ytterligare. Det har nu varit prisfall på bränsle i Sverige i flera veckor i sträck. Blankdiesel gick denna veckan ...

Certifiering av upptag och inbindning av koldioxid

Europaparlamentet har nu antagit sin position, där de bland annat vill att certifiering inte bara ska kunna ske för inbindning av koldioxid utan också för minskade utsläpp. Detta för att så kallat “koljordbruk”, som aktivt minskar utsläpp men inte eliminerar dem helt, ska kunna dra ...