Kategori: Animalieproduktion

Sverige mot strömmen vad gäller matpriset

Under veckan har det kommit rapporter om att priset på livsmedel i butik fortsätter att stiga i Sverige. Även i januari var det en prisuppgång. Detta kan tyckas märkligt med tanke på att priset för spannmål och oljeväxter fallit under ett halvårs tid nu, mjölken ...

EU ökar veteexporten

Exporten av vete från EU har ökat den senaste tiden men ligger fortfarande efter. I förra veckan lämnade 638 000 ton vete EU. Det är en ökning jämfört med tidigare exporttakt ut från EU vad gäller vete. Men det måste fortsätta. Cirka 15-20 procent av ...

Kor flögs till Afrika för ökad mjölkproduktion

Företaget Intradco Global, världsledande djurtransportspecialist och en del av Chapman Freeborn och Avia Solutions Group, har transporterat 330 nötkreatur från Europa till Västafrika. De genetiska avelsboskapen flyttades på uppdrag av en kund och som en del av ett storskaligt statligt initiativ för att öka mjölkproduktionen ...

Klimatsmart protein

Nu finns utvalda grödors innehåll av råprotein, lysin, metionin, dels och delvis förfruktsvärde, gödslingsbehov samt avkastning i kg per hektar redovisade tillsammans med värde för koldioxidekvivalenter. Rysslands krig mot Ukraina har synliggjort att värdekedjan är sårbar. Vi vet att svensk köttproduktion är beroende av importerade ...

Vete ner 40 procent i Ukraina i år

Enligt FN:s senaste prognos blir skörden av vete i Ukraina i år 40 procent mindre jämfört med i fjol. Spannmålsskörden minskade redan i fjol till följd av kriget i Ukraina och nu ser det alltså ut att minska ännu mer. Det är inte så märkligt ...

Köp gödsel nu

Den uppmaningen kommer nu från flera marknadsbedömare. Priset på gödsel har fallit den senast tiden som en effekt av prisfallet på naturgas och därmed ammoniak.  Men nu tror flera marknadsanalytiker att prisgolvet nåtts för den här gången. Naturgasen ser ut att ha parkerats vid nivån ...

Tuff tid för danska minkfarmar

Från den 1 januari i år är det återigen fritt fram att bedriva minkfarm i Danmark. I mitten av förra månaden mottog en farm i danska Thyholm 750 avelsdjur och möttes av demonstrationer. Det var enligt uppgift i danska Maskinbladet 20 aktivister från djurrättsorganisationer som ...

Arla lägger ner mejeriet i Sundsvall

Efter många år av förändrade konsumtionsmönster, från mjölk till andra mejeriprodukter, flyttar Arla färskmjölksproduktionen i Sundsvall till mejeriet i Kallhäll strax utanför Stockholm. Flytten sker i början av maj. Distributionsverksamheten blir kvar i Sundsvall och Arla fortsätter att satsa på ost i Östersund. I dag ...

Snabb omställning till konventionell mjölkproduktion

Ett massivt överskott på ekologisk mjölk samt ekologiska mjölkproducenter som saknar tillräcklig mängd ekologiskt foder medför att Arla nu gör lättnader så att en omställning från ekologisk till konventionell mjölkproduktion kan gå snabbt och smärtfritt. De nya reglerna inför Arla i såväl Sverige som i ...

Spannmålspriset ligger stilla

Det har varit ganska små prisrörelser under veckan med både uppgångar och nedgångar. Produktionen av spannmål, oljeväxter och majs ser fortsatt ut att bli större än konsumtionen och därmed är det inget som talar för att prisnivån ska upp. På börsen i Chicago gick vete ...

Fossilfritt Sverige – Tvåa på bollen

Genom att minska den totala energiförbrukningen kan priset på elektricitet minska kraftigt. Det såg vi redan hösten 2022 i hela Europa. Efter sommarens pristoppar var det många länder i Europa som uppmanade till ransonering av elektricitet och det blev snabbt effekter. Under hösten redovisades månade ...

Hårdare regler för datummärkning kan komma

Som ett resultat av att det danska slakteriet Skare Meat Packers lagrat och sålt 13 år gammalt kött kommer nu krav på dokumenterad slaktdatum, något som bör följa med köttråvaran till färdig produkt och ut till konsument i butik. Det kravet ställer nu det danska ...

OPEC skär ner – vill ha upp oljepriset

Priset på råolja har fallit den senaste tiden och även på lång sikt är pristrenden nedåtgående. Därför fasthåller OPEC+ sin strategi att hålla nere produktionen av råolja. Just nu kostar råoljan cirka 82 dollar per fat vilket är långt under den topp på 120 dollar ...

Lantmännen köper spannmålsverksamhet

Lantmännen kommer att ta över driften hos Hjalmar Möllers i skånska Håslöv. Den nuvarande ägaren Bengt Nyhlén ska gå i pension och frågade Lantmännen om de var intresserade av att ta över verksamheten och de nappade på förslaget. I Håslöv i sydöstra Skåne har man ...

Lantmännen tar viktigt steg i hållbarhetsarbetet

Lantmännen Cerealia tar nu ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete och ansluter sig till SBTi, Science Based Targets initiative. Med svensk spannmål som bas i erbjudandet och som ledande leverantör av mjöl, gryn och pasta till nordiska bagerier, livsmedelsindustri, food service marknaden samt dagligvaruhandeln är ...

Galna kosjukan upptäckt i Nederländerna

Galna kosjukan eller BSE, Bovin Spongiform Encefalopati, har upptäckts i en kokropp i Nederländerna. Det ska röra sig om den atypiska varianten vilket kan uppstå hos äldre kor. Det var det nederländska jordbruksministeriet som meddelat att man upptäckt fallet av BSE. Djuret ska dock aldrig ...

Vietnam lanserar vaccin mot AFS

Under innevarande månad räknar myndigheterna i Vietnam med att rulla ut ett vaccin mot afrikansk svinpest. Landet är ett av flera som arbetat med vaccin mot AFS och har i dagsläget således kommit längst. Vaccinet som heter Avac har varit godkänt sedan i juli i ...

Skare Meat Packers i konkurs

Det danska charkuteriet Skare Meat Packers har lämnat in en konkursansökan. Det rapporterar danska Landbrugsavisen i dag med hänvisning till uppgifter från danska TV Syd. Det danska charkuteriet har hamnat i ett rejält blåsväder i år till följd av hindrande av myndighetskontroll, ofullständig dokumentation av ...

Investeringsviljan minskade under 2022

2022 var ett tufft år på många sätt med ökade kostnader för lantbruket. Det syns inte minst när det kommer till intresset för att investera i nya stallbyggnader. Siffror från länsstyrelsernas visar att antalet förprövningar minskade drastiskt. Särskilt när det kommer till suggplatser. Förprövning görs ...