Kategori: Animalieproduktion

Regeringen vill stärka beredskapen för primärproduktion av livsmedel

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att, inom arbetet med att stärka det civila försvaret, lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom primärproduktionen av livsmedel i hela Sverige. Uppdraget ska redovisas senast 17 november 2023. – Det försämrade säkerhetspolitiska läget har aktualiserat behovet av ...

Luftförsvar i stället för fraktavtal

Eftersom Ryssland inte följer det senaste fraktavtalet planerar nu Ukraina en ny strategi för att skeppa ut spannmål och andra lantbruksgrödor via hamnar vid Svartahavet. Den 18 maj kom ett tredje fraktavtal på plats, men det fungerade inte en halv månad. Ryssland vägrar att utföra ...

Brandenburg är ASF-fritt

Tyskland uppmanar nu EU-Kommissionen att upphäva AFS-zonen för vissa delar i delstaten Brandenburg. Landet anser att det inte längre finns afrikansk svinpest i några delar och att dessa regioner därmed inte längre ska ha restriktioner i form av exportbegränsningar. Det är nu över sex månader ...

Gemensamma regler för djurtransporter i EU

Varje dag transporteras djur med lastbil, tåg, båt och flyg, till och från EU och inom EU. Reglerna för dessa transporter är mycket upp till de enslkilda länderna. Nu önskar flera politiker att reglerna blir gemensamma inom EU vad gäller djurtransporter och under veckan är ...

Avvaktande läge och höga risknivåer i svenskt lantbruk

Det svenska lantbruket befinner sig i ett avvaktande läge, enligt ”Grönt Näringslivsindex” för andra kvartalet 2023. Det sammanlagda indexet för hela det gröna näringslivet för perioden visar på en fortsatt negativ syn och stannar på 93,2, där 100 anger en neutral syn på den framtida ...

Solceller eller livsmedelsproduktion – stor konflikt i tyska Bayern

Lantbrukare i Bayern vill bygga solceller på åkermark och får stöd av myndigheterna då det är en viktig del i den gröna omställningen, men invånare i flera byar i området är negativa till installationerna på åkermarken. Byborna har samlat in namnunderskrifter för att stoppa byggen ...

Stipendium för forskning om generationsväxling

 Lantmännens och Ultuna Studentkårs ”Från jord till bord-stipendium” 2023 går till Ebba Sundström och Joel Jonsson som nyligen avslutat sina agronomutbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De tilldelas stipendiet för sin uppsats, där de behandlar utmaningarna med att få till stånd finansiering av generationsväxlingar. – Då ...

Oljepriset ska ner mer

Just nu kostar råoljan 74 dollar per fat efter en liten prisuppgång. Trenden är dock neråt på lång sikt. Den analysen gör danska Minagro. Priset på råolja har rört sig i sidled den senaste månaden. Den tekniska analysen visar fortsatt att stödnivån neråt är 70 ...

EU:s jordbruksministrar möts i Stockholm

Den 11–13 juni står landsbygdsminister Peter Kullgren värd för ett informellt möte för EU:s jordbruksministrar i Stockholm. Temat för det informella mötet är jordbrukets och skogsbrukets potential att bidra till en resurseffektiv växande bioekonomi och hållbar utveckling. Mötet är ett tillfälle för deltagarna att lära ...

Spannmålsavtalet höll knappt en halv månad

Ryssland har i dag stoppat spannmålsavtalet som ska innebära fredade sjöfrakter för spannmål och andra lantbruksprodukter från tre ukrainska hamnar vid Svartahavet. Uppgifterna kommer från turkiska Joint Coordination Center i Istanbul som meddelar att det från den 1 juni inte går att registrera nya fartygsfrakter ...

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. ...

Blandfärs med ny innebörd

Axfood är först med att i stor skala lansera en färs av lika delar nötkött och grönsaker. Färsen Nöt & Grönt säljs under det egna varumärket Garant och har bara hälften så stort klimatavtryck* som vanlig nötfärs. Nöt & Grönt är Nyckelhålsmärkt, bär Kött från ...

Utveckling av djurhälsa är effektivt för ökat välstånd i östra Afrika

Jordbruk är den största ekonomiska sektorn i de flesta låginkomstländer. Där är småbruk dominerande och djurhållningen central. Satsningar inom jordbrukssektorn är effektivt för att stärka ett lands ekonomi och på så sätt bidra till fattigdomsbekämpning. Utbrott av djursjukdomar kan få katastrofala följder för familjers ekonomi, ...

Mjölkpriset sänks för sjätte månaden i rad

Mjölkpriset till Arlabönderna sänks även i juni. Priset har nu fallit med nästan två kronor sedan rekordnivån i december förra året. Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla sänks i juni med 21 öre per kilo mjölk, lika mycket för ekologisk som ...

Förödelse inom ukrainskt lantbruk visas på ny karta

En ukrainsk lösning för att registrera förluster inom jordbrukssektorn till följd av kriget har blivit en av de fem finalisterna i en internationell innovationstävling. Lösningen, utvecklad av experter från USAID AGRO-programmet och Ukrainska jordbruksrådet, presenterades vid SID-US-konferensen i Washington, DC. Den interaktiva lösningen inkluderar en ...

Påverkas vildsvinspopulationen av virusinfektioner?

I ett nystartat forskningsprojekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska vildsvin undersökas för porcint circovirus typ 2 (PCV2). Detta virus orsakar sjukdomar där både reproduktionen hos suggorna och kultingarnas förmåga att överleva kan påverkas. SVA vill gärna få in rapporter från allmänheten om fynd av ...

Förslag om jägares försäljning av vildsvinskött på remiss

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. Med det förslag som Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har remitterat tas nästa steg. Promemorian som har remitterats innehåller förslag som är nödvändiga för att jägare ska ges ...

Rätt tid att säkra EU-stödet

I går nåddes en ny bottennotering för den svenska kronan då den stod i 11:6025 mot en euro. Det innebär att det kan vara rätt tid att säkra årets EU-stöd. Lantbrukets EU-stöd sätts i euro och växelkursen bestäms i slutet av september. För 2022-års stöd ...