Kategori: Animalieproduktion

Färre nya företag

Kräftgången för svenska företagsstarter har närmast exploderat den senaste månaden, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs analyserat. Raset i september var nära 25 procent jämfört med samma månad i fjol. – Tvärniten är djupt oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas i ...

Sabotage på ledningar har inte påverkat gaspriset

Priset på naturgas har fortsatt neråt den senaste veckan. Detta trots fyra sprängningar på de två gasledningarna från Ryssland till Tyskland via Östersjön. I det korta perspektivet är det naturligt att sabotagen inte påverkar priset då ledningarna var avstängda. Dock kan marknadens reaktion, att priset ...

Vem törs satsa på mink i Danmark ?

Som Lantbruksnytt rapporterade om den 26 september står det nu klart att det blir lagligt med minkfarmar i Danmark från den 1 januari 2023. Det har gett viss optimism i branschen men på ett möte i Herning i förra veckan var det ett hopp med ...

Odling av tång ger renare hav och mat

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång vid den planerade havsbaserade vindparken Galatea Galene inom svensk ekonomisk zon utanför Falkenbergs och Varbergs kust.   Vindparken som heter Galatea-Galene är uppdelad på två områden. ...

Satsning för att dela jordbruksdata ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Nu beviljar Jordbruksverket 50 miljoner kronor genom landsbygdsprogrammet till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Dataplattformen ska på sikt skapa nytta för primärproduktionen och bidra till lantbrukets utveckling och klimatomställning. Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet ...

Vetearealen minskar i Ukraina

Vetesådden är i full gång i Ukraina just nu men arealen ser ut att bli betydligt mindre än före kriget. I de områden av landet som inte är ockuperade av Ryssland ser det ut att bli sått 3,8 miljoner hektar i höst. Det ska jämföras ...

7 % mer i EU-stöd i år

Växelkursen för årets EU-stöd är fastställd till 10:8993. Det innebär att svenska lantbrukare får större ersättning i år jämfört med i fjol då växelkursen var 10,1683. Skillnaden är 7,19 procent vilket som ett exempel innebär att ett lantbruk som i fjol fick 200 000 kronor i ...

Nu drar sig gnagarna mot husen

Anticimex statistik visar att årets säsong för problem med möss inomhus precis har startat. Under förra veckan gjorde Anticimex 62 procent fler saneringar av möss jämfört med första veckan i september. Och nu förbereder Anticimex för högsäsongen under oktober och november. Men med några enkla ...

LRF lanserar energipaket

LRF presenterade idag ett energipaket där de vill visa den kommande regeringen att de gröna näringarna har möjlighet att producera motsvarande 50 TWh under ett år. Det är att jämföra med vad den svenska kärnkraften bidrar med på samma tid. Detta är dock potentialen och ...

Inga planer på lättnader för ekomjölk-gårdar

Det skiljer inte mycket i betalning för gårdar som producerar konventionell mjölk respektive eko-mjölk. Det gör det allt svårare att motivera ekologisk produktion om man enbart ska se till gårdens intäkter. I Sverige är Krav standard för eko-gårdarna, en stark men tuff certifiering. För en ...

Ytterligare stöd till drabbade tyska lantbrukare

Tyska myndigheter sjösätter en andra ekonomisk hjälpinsats för landets lantbrukare som är drabbade lönsamhetsmässigt till följd av kriget i Ukraina. Precis som förra stödet, vilket började betalas ut i förra veckan, omfattar det företag inom trädgård- och vinodling samt fågel- och grisproducenter. Summan är också ...

Internationell finanskris ger klirr i kassan för svenskt lantbruk

Med en allt svagare krona blir naturligtvis importerade produkter som diesel, växtskydd och gödsel kostsammare men då samtidigt mycket av det som säljs från gården stiger motsvarande i pris blir nettot på gårdar med positivt resultat bättre. Ett exempel såg vi i går när Arla ...

Hårdare regler för större gårdar

EU vill begränsa utsläppen från större gårdar. Därför vill kommissionen klassificera större djurgårdar med mer än 150 kor eller 500 grisar som industrianläggningar med skärpta utsläppsregler. Förlaget väcker allmän oro bland EU:s jordbruksministrar som gått ut med en häftig kritik mot förslaget.

Sabotage på gasledningar fick priset att stiga

Priset på gas steg med 20 procent i dag på morgonen som ett resultat på de tre sabotage som i går skedde på North Stream 1 och 2. Marknaden blev orolig för framtida gasleveranser trots att Ryssland sedan innan stängt av leveranserna via ledningarna till ...

Franskt mejeri i kampen mot matsvinn

Matsvinn är en stor negativ faktor för klimat och miljö på jorden. Faktum är att en tredjedel av all mat som produceras slängs och matsvinnet står för 8 procent av de globala växthusutsläppen. I de ekonomiskt svåra tider många nu befinner sig i är frågan ...

Arla höjer priset för konventionell mjölk

Priset som Arlabönderna får betalt för konventionell mjölk höjs igen. Det är åttonde höjningen i år. Priset för ekologisk mjölk är oförändrat. Förändringen gäller från den 1 oktober. Priset för konventionell mjölk höjs med 13 öre. Den ekologiska mjölken ligger egentligen kvar på samma nivå ...

2020 bra år för grisföretagen

Grisföretagen var den grupp lantbruksföretag som hade bäst resultatutveckling när Jordbruksverket jämfört år 2019 med år 2020. Där ökade företagsinkomsten per oavlönad årsarbetskraft med 70 procent från det ena året till det andra. Sämre var det för nötköttsföretagen där företagsinkomsten minskade med 60 procent. Jordbruksverket ...

Fortsatt orolig gödselmarknad

Många lantbrukare väntar på prisfall på gödsel och det finns indikationer på att så kan ske. Samtidigt är det ett vågspel om för många väntar. Som vi rapporterade om i Lantbruksnytt webb TV i fredags finns det tillgång av gödsel i Sverige för att täcka ...

Länsförsäkringar satsar på spannmålssanering

Länsförsäkringar Skåne kommer, via sitt dotterbolag Service & Sanering AB, att börja erbjuda sina lantbrukskunder spannmålssanering för att bli av med skadedjur i spannmål via gasning. Länsförsäkringar Skåne har sedan 1,5 år tillbaka jobbat med skadedjurshantering i bolaget Länsförsäkringar Skåne Service & Sanering AB. Nu ...