Kategori: Animalieproduktion

Regionalt investeringsstöd kan beviljas i fler landsbygdsområden

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att fler landsbygdsområden ingår i regionalstödskartan. Kartan avgör var vissa regionala företagsstöd kan beviljas. Ändringen träder i kraft 1 juli 2024. – Det är viktigt att främja regional utveckling och näringslivsutveckling i hela landet. En regionalstödskarta som ...

USA ökar sojaexporten

Till följd av översvämningar i Brasilien har Kina nu vänt sig till USA för att köpa soja. Kina köper normalt soja under perioden mars till juni och har orders liggande med företag i Brasilien. Men till följd av övervämningar i vissa regioner kan Brasilien inte ...

Slut på försäljnings- och lönsamhetstapp för svensk livsmedelsproduktion

I och med årets första kvartal bröt svensk livsmedelsindustri en 18 månader lång period av minskande försäljning och lönsamhet. Kostnaderna fortsatte dock att öka, den svaga kronan får tre av fyra företag att längta efter euron och EMV-expansionen blir en dubbelsmäll för producenterna, det är ...

Rätt pris för maten via app

En av Norges mest populära appar för matrabatter finns nu i Sverige under det nya namnet Matpris. Appen, som redan har förenklat inköpsvanorna för många i vårt grannland, erbjuder nu svenskar möjligheten att enkelt hitta de bästa priserna på dagligvaror. Efter att ha gjort stor ...

Arla tillåter igen generationsväxling bland ekologiska producenter

Under en period har Arla stoppat för lantbrukare som generationsväxlar att bibehålla sina leveransrätter för ekologisk mjölk. Detta till följd av att Arla under en lång period haft överskott på ekologisk mjölk. Det andelsägda mejeriet har även uppmanat ekologiska producenter att gå över till konventionell ...

LRF blir modernare

Genom att modernisera LRFs stadgar har riksförbundsstämman säkerställt en folkrörelse för framtida näringspolitiska arbete, samtidigt säkrat varje medlems demokratiska rättigheter. Många viktiga frågor för LRFs medlemmar avgörs på kommunnivå. Med nya stadgar för LRF och en förändring i roller och ansvar kan LRFs förtroendevalda i ...

Så motverkar lantbrukare effekter av vattenbrist

Hur lantbrukare och turismföretagare motverkar effekter av vattenbrist på Öland och Gotland står i fokus för en ny studie vid Linnéuniversitetet som publicerats i den tvärvetenskapliga tidskriften Environment, Development and Sustainability. Öland och Gotland har sedan länge en ansträngd vattensituation med återkommande perioder av torka ...

Svenska bönder ska inte pressas att slakta

Om inte EU:s klimatpolitik justeras är det i praktiken svårt att se hur klimatomställningen ska kunna genomföras utan omfattande tvångsslakt av kor. Detta när vi är i större behov än på årtionden av ett starkt europeiskt och inhemskt jordbruk. Det kriver Ebba Busch (KD) och ...

Farliga veganostar

Flera fall av listeria har upptäckts i franska veganostar. Flera fall av allvarliga sjukdomar har förekommit. Vegan ostersättning rekommenderas ofta som alternativ till ost gjord på mjölk för personer med ökad risk för listeriosinfektioner. Men listerios i flera veganostar från Frankrike ställde till bekymmer. Det ...

Mindre antibiotika till djuren i EU

Användningen av antibiotika till lantbrukets husdjur minskar inom EU. Men trots det vill EU:s miljömyndighet, EEA, se ökade insatser för att minska användningen av antimikrobiella preparat. Den 7 maj publicerade EU:s miljömyndighet, EEA, en rapport med ny statistik för användning av och rekommendationer om användning ...

Vårens nyheter från Arla

I dagarna lanserar Arla flera spännande nyheter; bland annat en innovativ mjölkdryck, en unik fruktyoghurt och proteinrika mellanmål att avnjuta på språng. Allt finns i matbutikernas mejerikylar nu. Arla Ko® Laktosfri Mjölkdryck+ är en helt ny laktosfri mjölkdryck för dig som vill ha mer i ...

Bränslepriset fortsätter neråt

Priset på dieselolja faller ytterligare denna veckan. Dieselolja MKI går ner med 0,8 procent i pris och kostar nu 13 252 kronor per kubikmeter. Även priset på eldningsolja faller och kostar nu 11 832 kronor per kubikmeter. Priset på råolja är just nu cirka 84 ...

Regelförenklingar och handelsavtal

Ministerrådet har antagit EU-kommissionens förslag till regelförenklingar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Den 15 mars presenterade EU-kommissionen ett paket med regelförenklingar för delar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), för att avhjälpa den pressade ekonomiska situationen för lantbrukare. Förslaget öppnar bland annat upp möjligheten för medlemsstater ...

Sälj spannmål – Priset kan nått toppen

Efter en rejäl prisuppgång under några veckors tid gick det mer sidledes denna veckan. Majs i Europa och soja i USA fortsatte uppåt medan vete, majs i USA och raps föll i pris. Analytiker tolkar det som att priset nått toppen och att det nu ...

Peter Kullgren besökte Lantmännen

Landsbygdsministern i möte med Lantmännen och Spendrups, om hållbar innovation, ökad livsmedelsproduktion och stärkt beredskap. Den 15 maj besökte landsbygdsminister Peter Kullgren Lantmännens framtidsgård i Bjertorp. Här presenterade Spendrups och Lantmännen olika sätt att utveckla svensk livsmedelsproduktion och driva en hållbar omställning. Vidare gav man ...

Stor mängd åtgärder gav renare vatten

I Tullstorpsån i södra Skåne har lantbrukarna gått all-in med att anlägga våtmarker och göra flera andra åtgärder för renare vatten och mer biologisk mångfald. Vattnet har också blivit renare när det gäller fosfor. Tullstorpsån är ett cirka tre mil långt vattendrag som mynnar i ...

Stort biogasprojekt på vänt

Till följd av oenighet bland svenska politiker står ett stort biogasprojekt i Ljungbykommun på vänt. Intresserade lantbrukare finns och även ett rejält investeringsstöd. Ljungby Energi  har erhållit ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket på 60 750 000 kronor för att uppföra en anläggning för produktion av biogas. ...

Oljeproducerande länder kommer ej överens

Under lång tid har de oljeproducerande länderna försökt komma överens  om produktionsnedskärningar för att få upp oljepriset. Vid något tillfälle har priset stigit något för att sen falla tillbaka igen. Sedan årsskiftet har priset för råolja pendlat mellan 76 och 91 dollar per fat. I ...

Traktor Power lever vidare

Traktor Power, Allt om Gården och Åkeri & Entreprenad lever vidare i ny regi. Det berättar Joel Sannemalm chefredaktör för Traktor Power. Boarpsdalen Media, med varumärkena Traktor Power, Allt om Gården samt Åkeri & Entreprenad försattes i konkurs den 8 maj. Konkursförvaltaren har redan sålt ...