ANNONS

20 % mer mjölk med samma mängd foder

Målet för mjölkproducenterna är att öka avkastningen med 20 procent utan att öka foderförbrukningen. Detta ska ske genom ett ökat foderutnyttjande och är ett globalt projekt som startade den 26 januari i år.
Med i projektet är de ledande länderna inom mjölkproduktion i världen såsom; Tyskland, Irland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, USA, Kina, Australien och Nya Zeeland. Dessa står ensamma för drygt 50 procent av världens mjölkproduktion.
Lyckas projektet innebär det en ökad vinst på cirka 100 000 dollar i en 300 kros besättning i USA och 63 000 pund i en 150 kors besättning i Storbritannien. Siffrorna vittnar således om att det är mer att vinna i Europa än i USA.

Relaterade artiklar