Monthly Archives: januari 2018

Ny teknik minimerar mängden växtskyddsmedel

Maskinstationer kan få en allt större roll vad gäller växtskyddsarbete framöver. Det tror den danska branschorganisationen DM&E (Danska Maskinstationer och Entreprenörer). I en artikel i Effektivt Landbrug berättar företrädare för organisationen att deras beräkningar visar att växtodlare kan minska mängden växtskyddsmedel med 91 procent genom ...

Handelsstrategi ökar vinsten

Det finns mycket pengar att tjäna om man som lantbrukare har en fast handelsstrategi och det gäller såväl vid försäljning och vid köp. Strategin kan gå till på flera sätt och det finns många företag i branschen, rådgivare och banker som gett sina idéer på ...

Nytt foder utan zink

Det är flera foderfirmor som arbetar med att ta fram ett avvänjningsfoder till smågrisar som motverkar smågrisdiarré utan zink. En av dessa är amerikanska Cargill som visade sitt nya foderkoncept för smågrisar på mässan NutriFair i Danmark. I montern stod Cargills danska representanter SCA. Det ...

I år faller mjölkpriset

I en ny prognos från danska rådgivningsfirman Seges kan man läsa att mjölkpriset kommer att falla under 2018. Hur stort prisfallet blir anger inte Seges men skriver samtidigt att resultaten blir positiva även i år inom mjölkproduktionen.

Litauen ökar veteexporten

I Europa är det normalt stora lantbruksländer som Tyskland, Frankrike och Polen som står för betydande delar av veteexporten i vår region. Men i fjol seglade Litauen upp som en viktig spelare på den planen. Litauen har fördubblat sin veteexport under 2017 och grannlandet Lettland ...

Irland ökar exporten av kött

Exporten av nöt-, svin- och kycklingkött ökar från Irland. Siffror från Food Board visar på en ökning med hela 13 procent under 2017. Värdet av Irlands köttexport är därmed 12,6 miljarder euro per år. Storbritannien är den största importören av irländskt kött. För övrigt är ...

Reducerad jordbearbetning, direktsådd och mellangrödor med plog

I onsdags hölls en jordbearbetningsdag på SLU i Alnarp gällande erfarenheter med olika typer av jordbearbetning – med och utan plog. En av föredragshållarna var Jan Jönsson på Ly-Ros i skånska Bjuv, som driver Lydinge och Rosendal i ett driftsbolag om 1 145 hektar. På Lydinge ...

Starkt årsresultat och lyckad huslåneintroduktion för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank gör ett starkt resultat för 2017. Resultatet, exklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner, förbättrades med närmare 60 miljoner kronor och slutade på 387 miljoner kronor. Banken visar också tillväxt inom såväl inlåning som utlåning. Under hösten har Landshypotek Bank gjort en lyckad introduktion på ...

Maskinpriserna stiger pga nya regler

Förordningar och regler som det nya traktordirektiver eller motorns utsläpp av avgaser och buller innebär att tillverkarna kontinuerligt uppdaterar maskinerna. Detta ger en ökning av kostnaderna vilket märks i maskinens slutpris. Det medför att många gårdar köper begagnade maskiner, vilket inte gynnar förnyelsen av flottan. ...

Eldrivna lastbilar från Volvo

Under 2019 kommer Volvo Lastvagnar att börja sälja eldrivna lastbilar i Europa, och de första enheterna ska tas i bruk redan i år i samarbete med utvalda referenskunder. Eldrivna lastbilar minskar buller- och avgasnivåerna drastiskt samt banar väg för nya sätt att hantera logistiken på. ...

Stabila grispriser i Europa

Priserna rör sig inte mycket just nu vad gäller slaktsvin och smågrisar ute i Europa. Förra veckan blev det en liten prisnedgång och den tyska NordWest-noteringen ligger nu strax över 40 € per smågris. I Danmark är det brist sedan flera år vad gäller slaktgrisar ...

Drivmedelsförsäljningen ned ca 2,5 % under 2017

Den ackumulerade försäljningen av drivmedel 2017 sjönk med ca 2,5 % jämfört med 2016. Den ackumulerade försäljningen av bensin 2017 minskade med drygt 5 % gentemot 2016. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.  Den totala försäljningen av drivmedel under 2017 uppgick till ca 9 013 100 ...

Arla sänker igen

Arlas a contopris sänks med 2 eurocent i februari 2018. A contopriset för ekomjölk sänks med 1 eurocent i Sverige.   Arlas a contopris för konventionell mjölk sänks med 2 eurocent i alla länder i februari 2018. A contopriset för ekomjölk sänks med 1 eurocent ...

Stronga anpassar sig till nya regler

Nya flakväxlaren HooLoada HL 180 från Stronga är godkänd för transport i 50 km/h. Den klarar containers från 4 850 till 6 700 millimeter. Den är något lägre än tidigare modeller och därmed stabilare.

Ny vedprocessor från Tajfun

Elva tons klyvkraft och en maximal sågdiameter på 33 centimeter är några av egenskaperna hos Tajfuns nya modell RCA330 JOY. Det är en traktordriven vedprocessor från Tajfun med ergonomisk joystick-styrning. Den nya modellen ersätter sin mekaniska föregångare RCA 320 JOY och erbjuder nu, likt de ...

Nya miljömål för Stora Enso

Stora Enso blir det första skogsbolaget som sätter upp ambitiösa och vetenskapligt förankrade klimatmål (Science Based Targets) för att minska utsläppen av växthusgaser i företagets värdekedja. Klimatmålen har godkänts av Science Based Targets Initiative. – I över ett decennium har vi arbetat aktivt för att ...

Förnybar el till allt

Bilen, huset och elnätet sammankopplade i ett intelligent nätverk. I ett pilotprojekt kopplas Audi Smart Energy Network för första gången upp mot elnätet. Ett projekt som har stor betydelse för att balansera variationer i elsystemet med allt fler eldrivna bilar. Som ett led i utvecklingen ...

Kluriga regler om färdskrivare på traktorer

I regelverket för de nya traktor klass-B, som får framföras i 50  km/h, kan läsas att: En fardskrivare ska vara installerad på traktor B om: – Traktorn används for transport av någon annans gods pa väg, om fordonets hogsta tillåtna vikt (inklusive slapvagn) overstiger 3,5 ...

Alla verktyg i en väska

För 899 kronor säljer Wareco International en ny verktygssats bestående av 94 delar. – Ergonomiskt spärrskaft med 72 kuggar – Minst 20 % starkare än DIN standard – Quick release funktion på spärrskaftet – Kraftig omställare för ändring av riktning – Rillning på hylsorna ger ...