Monthly Archives: februari 2019

Lemken slår nytt rekord

Den tyska lantbruksmaskintillverkaren Lemken slog omsättningsrekord igen. År 2018 uppgick omsättningen till 380 miljoner euro, en ökning med 6 procent jämfört med år 2017. Exporten är oförändrad, cirka 77 procent av produktionen. Företaget har lanserat en hel del nya produkter under fjolåret och mer kommer ...

Traktorkollaps i Turkiet

Turkiet, men en liten landremsa inom Europa, är en jättemarknad för traktortillverkare. Men till följd av politisk oro har försäljningen av nya traktorer i landet minskat dramatiskt. År 2017 således det 74 341 nya traktorer i Turkiet, ungefär hälften av vad som säljs i hela ...

En gigant inom maskinhandel

Danish Agros lantbruksmaskinverksamhet runt Östersjön har vuxit rejält de senaste åren med intågen i Finland, Sverige och Norge. På fem år har koncernen blivit den största återförsäljaren av lantbruksmaskiner i norra Europa. De har varumärken från John Deere, Claas, Agco och New Holland, lite olika ...

Ryssland slår inte av på exporten

Ryssland kommer att exportera 37 miljoner ton vete och totalt 42 miljoner ton spannmål under säsongen. Det innebär att exporten kommer att uppgå enligt tidigare prognos. Landet bedömer att spannmålen som blir kvar räcker till den egna konsumtionen och ett nytt exportförbund har inrättats i ...

Klimatsmart välja svensk ost

Om alla svenskar bara skulle äta svenskproducerad ost, i stället för importerad, så skulle utsläppen av växthusgaser från ostkonsumtionen minska med 16 procent. Det visar nya beräkningar från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, baserade på de senaste siffrorna från SCB och Jordbruksverket. Vilken mat vi väljer påverkar ...

Dataväxt förstärker i Östergötland

För att möta en ökad efterfrågan i Östergötland har Dataväxt AB utökat personalstyrkan! Den stora efterfrågan på gårdsbesök med fokus på precisionsodling och gårdsspecifika lösningar har lett till förstärkning med ytterligare en säljare, Jacob Gunnarsson. Jacob är utbildad lantmästare och har jobbat tidigare med stallslösningar ...

Grispriset fortsätter upp

Denna veckan steg smågrispriset på den tyska Nord West-noteringen med ytterligare 50 cent per smågris. Det nya priset är därmed 39:50 euro per smågris. Priset avspeglar sig i större delen av Europa. Men när det gäller slaktsvin finns en återhållsamhet bland en del slakterier. Som ...

Ny ledning

Just Common Sense är det lilla företaget med de stora musklerna som är känt hos främst ekologiska lantbrukare i Sverige och i ett 15-tal länder i Europa, men också i Nordamerika. Fram till alldeles nyligen har företaget drivits av VD Bengt Merkel och Jonas Carlsson som ...

Intresset för att avverka näst högsta på över 20 år

Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Det visar ny års-statistik från Skogsstyrelsen. Den areal skogsmark som anmälts för avverkning ökade med 13 procent och en orsak är ...

Gödselpriserna fortsätter att stiga i Sverige

Kina och Indien har en stor förbrukning av urea och i kombination med att en del produktion är nedstängd i Kina köper de gödsel på världsmarknaden. Detta driver upp priserna och så har skett under flera månader nu. Att priserna skulle sjunka på gödsel innan ...

AG Leader-Nu på allvar i Sverige

AG Precision har under flera år varit ledande i Danmark av GPS-utrustning och programvara för lantbruket och tar nu ett ytterligare steg på den svenska marknaden i samarbete med Catrinelunds Gård AB och AG Leader i Europa.   – Sverige är en spännande marknad där ...

Regn har stor betydelse för hur koldioxid påverkar gräsmarker

Växtligheten på gräsmarker ökar i mindre grad av förhöjd koldioxidhalt än vad nuvarande klimatmodeller förutsätter. Gräsmarker, med våt vårsäsong, ökar sin växtlighet mest. Det visar en  ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Plants. En viktig, men osäker, faktor i klimatforskning är hur ...

Mobilisering för att hjälpa lantbrukare med EU-stöd

Förra året hjälpte Hushållningssällskapet mer än 8 000 lantbrukare med att fylla i sina SAM-ansökningar på rätt sätt. Jordbruksstöd från EU är en komplex historia och många lantbrukare tar hjälp. Rådgivare specialiserade på EU-frågor och ekonomi har styvt jobb ända fram till den 11 april ...

Ännu en nålfri spruta

MSD Animal Health har tagit fram en ny utgåva av den nålfria sprutan till grisar. Sprutan som arbetar utan nål heter Idal och arbetar med tryckluft. Fördelen att inte sticka grisen är att risken för infektion minskar. Den nya sprutan heter 3G Twin och har ...

Ny universal vedmaskin från Japa

Japa 365 är maskinen som passar för både stora vedproducenter och mindre skogsägare. Den arbetar oerhört snabbt och tillförlitligt tack vare flera smarta och innovativa lösningar. Maskinen kan drivas med kraftöverföringsaxel, elmotor eller förbränningsmotor (road-modellen). Road-modellen kan också utrustas med transportchassi för att kunna transporteras ...

Snabb ökning av laddbara bilar

Efter en uppmärksammad prognos om 2,5 miljoner laddbara fordon till 2030 bekräftas den snabba utvecklingen. I januari tillkom 2 384 laddbara fordon vilket gör att det nu finns 71 189 laddbara fordon i trafik i Sverige. Än så länge rullar en större andel laddhybrider än ...

Klimatsmarta maskiner

Komatsu Ltd. har tilldelats en plats på CDPs A-lista för miljövänliga och klimatsmarta företag 2018. Listan hanteras och ges ut av CDP (Carbon Disclosure Projekt), som är en ideell miljöinformationsplattform. En plats på A-listan tilldelas erkända, internationella företag som är ledande när det gäller minimal ...

Axima säljer Krampe

Den tyska vagnstillverkaren Krampe har tecknat avtal med ytterligare en återförsäljare i Sverige, Axima. Axima kommer att marknadsföra Krampe via sina anläggningar och geografiska områden, medan FarmMac, som importerat och sålt Krampe i Sverige i flera år har agenturen i resten av landet. Krampe har ...

First Farms expanderar

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms som bedriver lantbruk i Slovakien, Ungern och Rumänien har köpt ytterligare lantbruk i Slovakien. Affären är inte helt klar men det har tecknats en avsiktsförklaring med säljaren Hospada Invest. Lantbruket ligger nära Donau och har växtodling och grisproduktion. Lantbruksarealen ...