Monthly Archives: september 2019

Ökad effekt i solcellerna

Den nya half cell-tekniken för solceller, som sedan en tid tillbaka funnits tillgänglig för företagskunder, lanseras nu brett av E.ON även mot privatmarknaden. Half cell-tekniken ökar effektiviteten med upp emot tio procent, ett stort steg framåt för att bättre nyttja energin från solen. – Förnybar ...

Att förbereda sig för lågkonjunktur

Många tror att det blir en ekonomisk avmattning och lågkonjunktur i världen inom kort. I Europa sneglar ekonomerna hela tiden på Tyskland som ofta är motorn inom EU. I Tyskland finns tecken på en stundande recession. Som företagare gäller det att ha lite framförhållning innan ...

Övervakning minskar problemen med svansbitning

Sedan år 2001 har det varit förbjudet att kupera svansarna på grisarna, men i många länder har man fortsatt tack vare nationell dispens. Anledningen har varit att man inte ansett det funnits något alternativ. Den allmänna debatten har dock drivit på förbudet och i exempelvis ...

Scantruck ökar närvaron på Gotland med ny återförsäljare

Avtalet innebär att Bil & Traktor i Högbro kommer sälja och serva Manitou maskiner på Gotland. Med deras placering i Roma mitt på Gotland så har de bra möjlighet att hjälpa maskinägare på hela Gotland. I första hand kommer de fokusera på lantbrukssortimentet från Manitou ...

Misstanke om AFS i Thailand

Som vi tidigare rapporterat om fick Sydkorea sitt första fall av afrikansk svinpest för någon vecka sedan. Nu finns det ett misstänkt fall även i Thailand. Myndigheterna där har ännu inte bekräftat om det stämmer.

Tre silver till Claas

Vi har tidigare rapporterat en del om medaljerna som DLG ska dela ut på Agritecnica. Tyska Claas får tre av alla silvermedaljer. De får det för det nya trösksystemet i de nya skakartröskorna i Lexion-serien, för utvecklinvgen av terminalen Cemos i tröskorna och för att ...

Svensk betodling lyfter

Som vi tidigare rapporterat om ökar intresset för sockerbetsodling i Sverige och till 2020 är det tecknat större areal jämfört med i år. Även intresset för att investera i ny teknik inom odlingen ökar. På Edenhall i skånska Vallåkra har man sålt tre självgående renslastare ...

Klimatneutral mjölk

Produktion och konsumtion av vanlig mjölk från kor kommer att bli klimatneutral. Det meddelar Arla som redan nu minskat koldioxidutsläppen med 24 procent i produktionsledet sedan år 1990. Fram till 2030 ska det minska med ytterligare 30 procent för att vara helt klimatneutralt år 2050. ...

Jennie Nilsson diskuterar kolinlagring med EU:s jordbruksministrar

Landsbygdsminister Jennie Nilsson deltar idag och imorgon vid det informella jordbruksministermötet i Helsingfors under det finska ordförandeskapet i EU. Ministrarna kommer att diskutera kolinlagring i jordbruket och dess kopplingar till både klimatåtgärder och EU:s framtida gemensamma jordbrukspolitik (CAP). – Sverige stödjer en ökad miljö- och ...

Oförändrat mjölkpris nästa månad

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. Det kommuniceras varje månad. Arlas a contopris för konventionell mjölk är oförändrat i oktober.  A contopriset för ekomjölk sänks med 6.5 öre mjölk i Sverige, och är oförändrat i övriga länder.   ...

Krokig väg till bästa mjölkpriset

Arla Foods har ambitionen att bli så lönsamma att de ska betala det högsta mjölkpriset i Europa till sina mjölkproducenter. Vägen dit kommer antagligen att bli lite längre än vad man först trodde. I en lång intervju i danska Landbrugsavisen berättar Arla Foods styrelseordförande Jan ...

Smart teknik från Ropa och Grimme

Ropa och Grimme, två stora tyska tillverkare av potatis- och betmaskiner, har tagit fram en utrustning tillsammans. SmartWiew från Grimme innebär övervakning av olika delar i maskinen via monitorn i hytten. Föraren kan zooma och titta på inspelningar i slow motion för att se exakt ...

Rätt gödselblandning via app

En del större lantbruk blandar egen gödsel genom separata produkter med exempelvis kväve, fosfor och kalium. Detta för att erhålla ett komplett gödselmedel med exakt den näringssammansättningen som passar grödan och fältet. Hur spridningsegenskaperna blir för ett sådant gödselmedel har tidigare varit lite osäkert. Nu ...

Stor ureaproduktion pressar gödselpriset

Produktionen av urea är fortfarande på en större nivå än efterfrågan vilket pressar priset. Det är framförallt Kina som skruvat upp tempot till följd av överskott på kol. I Europa är kvävepriset svagt fallande men i Sverige händer inte mycket till följd av svag svensk ...

Lugn spannmålsmarknad

Den här veckan har det bara skett små prisförändringar på börsen men allt utom soja slutade svagt plus. På börsen i Chicago gick vete upp med 0,2 procent, majs upp med 0,5 procent medan sojan föll med 1,8 procent. På Matif i Paris gick vete ...

Första priset till nya Fendt 942 Vario

På den tjeckiska lantbruksmässan Agrosalon som var den 22 till 27 augusti i staden Budejovice tilldelades Fendt priset Golcden Ear för den nya traktorn 942 Vario. Det var den första internationella utmärkelsen för den här traktorn. Fendt 942 Vario är en av finalisterna i Årets ...

UK räknar med AFS

Den brittiska ministern för livsmedel har angett att risken för afrikansk svinpest i Storbritannien bedöms till medium. Det innebär att man röääknar med ett utbrott inom ett år i landet. Den brittiska producentföreningen för grisar, NPA, är inte alls nöjda med ministerns, enligt dem, slappa ...

Djurvälfärden hos kor, suggor och får har stärkts av djurvälfärdsersättningar

Djurvälfärdsersättningarna inom landsbygdsprogrammet har bidragit till ökad djurvälfärd. Det är uppfattningen i enkätsvaren från djurhållare som sökte stöden 2017. Statistik från husdjursföreningen Växas databas visar också en tydlig ökning av antalet verkningar per ko från det att ersättningen gick att söka 2016. De vanligaste klövskadorna, ...

Oförändrade grispriser

Priserna på gris har inte förändrats i Europa denna veckan. I Danmark betalar Danish Crown just nu motsvarande 17:28 svenska kronor per kg och tyska slakterier ligger på 19:90 svenska kronor per kg. Efterfrågan är god och exporten till bland annat Kina stabil.