Monthly Archives: november 2019

Vändning för sockerbetorna

Den globala produktionen av socker minskar just nu och därmed kan det börja ätas av de gigantiska sockerlager vi haft de senaste åren. Det är inte enbart stängning av sockerfabriker i Europa med minskad odling som följd som ger effekt, en katastrofal höst i USA ...

Slaktsvinspriset stiger igen

På onsdag höjer tyska slakterier noteringen för gris till 2 euro per kg. Det motsvarar drygt 21 svenska kronor per kg. Det är det högsta priset sedan år 2001 i Tyskland och beror på att slakterierna slåss om grisarna. Utbudet av slaktgrisar är mindre än ...

Fortsatt prisuppgång på skog

Trots en nedgång i priset på virke anser drygt sex av tio skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Angrepp från granbarkborre påverkar priset nedåt och andelen som tror att skadedjur, storm och brand ska påverka deras framtida skogsägande har ökat från 20 ...

Överskott på eko

Produktionen av ekologiska livsmedel är nu större än efterfrågan för vissa produkter. Bland annat ekologiskt griskött måste nu säjas som konventionellt till lägre pris då det inte finns tillräckligt intresse från konsumenterna. Bedömningen nu är att just animaliska ekoprodukter kan få det lite kämpigt då ...

Thomas Magnusson lämnar Cogeca

Efter många år som ledamot, vice ordförande och nu senast ordförande lämnar Thomas Magnusson EU:s lantbrukskooperativa samarbetsorganisation Cogeca. Han tackas av i Bryssel den 28 november. I fyra år har Thomas Magnusson som ordförande för Cogeca lyckats skapa enighet om gemensamma ställningstaganden bland de många ...

Stora höstsådda arealer i år igen

Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 588 500 hektar. Det är 9 procent över genomsnittet för de senaste fem åren och i nivå med förra höstens stora höstsådda areal. Även i år kunde merparten av grödorna skördas tidigt. Det gjorde det möjligt för ...

Framgångar för Faresin fullfodervagnar

Faresin RF-serie har tagits emot väl på marknaden enligt tillverkaren. De lanserades hösten 2017 och vidareutvecklas nu med ny elektronik. Det handlar precis som för många andra lantbruksmaskintillverkare om datorer i fullfodervagnarna som registrerar alla händelser och skickar dessa i realtid till gårdsdatorn.

Mellangrödor – bäst för miljön

Att så en fånggröda så fort det bara går efter skörd är det bästa för miljön. Det minskar såväl kväveutlakningen samtidigt som det binder mer koldioxid. Uppmaningen kommer från professor Jørgen E Olesen vid Aarhus Universitet som i en intervju i Effektivt Landbrug visserligen berättar ...

Ny chef i Danish Crown

Mike Sauberg blir ny chef för Danish Crowns danska bolag, Danish Crown Foods. Han ersätter omedelbart Jakob Skovgaard som lämnar koncernen. Mike Sauberg är välkänd inom koncernen och har tidigare haft ansvaret för Danish Crowns verksamheter i Amerkika, Asien, Afrika, Storbritannien och Mellanöstern.

Tama ökar organisationen i Sverige

Tama är ledande i Skandinavien och Världen inom förpackningslösningar för lantbrukare. Många nya lanseringar av rundbalsnät och pressgarn har varit framgångsrika vilket lett till ökad efterfrågan inom båda produktkategorierna. Nu växer även Tama-organisationen och två nya medarbetare anställs. Som marknadskoordinator rekryteras David Johansson som senast ...

Tuff höstsådd – vetepriset stiger

Stora regn har försenat eller omöjliggjort sådd av höstvete på flera platser i världen. Det är framförallt Storbritannien och delar av USA som drabbats av för mycket regn medan det varit för torrt i Ukraina. Detta har medfört att priset på vete har stigit på ...

Stor risk för svinpest i resten av Europa

Utbredningen av afrikansk svinpest är nu så stor att många bedömer det som osannolikt att nuvarande länder som är fria från smitta ska förbli fria. Smittan är inte långt från den tyska gränsen i öster i dag och kan mycket väl nå både till Tyskland ...

Ingen konjunktursvacka i sikte

Den eviga debatten att vi är på väg in i en lågkonjunktur är enligt vissa bedömare inget annat än en debatt. Å andra sidan kan lågkonjunkturen inträffa tack vare att i stort sett alla tror att den ska komma och blir så att säga självuppfyllande. ...

År 2021 stiger elpriserna igen

Bixia publicerar i veckan sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig fram till år 2030. I prognosen räknar Bixias analytiker med att elpriserna kommer att stiga från 2021 och framåt beroende på en successivt försvagad energibalans. År 2030 får vi i Norden räkna med elpriser ...

John Deere slår nya rekord

John Deere ökar sin omsättning med 5 procent för sitt senaste räkenskapsår som slutade den 31 oktober 2019. Omsättningen blev därmed 39,258 miljarder dollar, den största i koncernens historia. Vinsten före skatt blev 3,253 miljarder dollar. Det innebär en vinstmarginal på nästan 8,3 procent. Till ...

Ökad livsmedelsförsäljning i Sverige

För den svenska livsmedelsindustrin präglades tredje kvartalet 2019 av god tillväxt på hemmamarknaden, ökande export och stigande råvarukostnader. Livsmedelsföretagens konjunkturbrev visar att den positiva tillväxten under årets andra kvartal fortsätter även under det tredje, uttryckt i index 65. Sedan Livsmedelsföretagen började mäta utvecklingen för 10 ...

Nya trailers från Krampe

Krampe Bandit 2 finns i storlekar från 39,4 till 51,3 meter. Bandit 2 är en trailer med band för avlastning och detta är på de nya modellerna 150 millimeter bredare. Konstruktionen innebär att avlastning sker snabbare samtidigt som vagnens tomvikt minskat.

Svenska Skogsplantor satsar på biobränsle

Kilåmons plantskola i Näsåker, Sollefteå kommun, går över till biobränsle för värmning av de 45 miljoner plantor som årligen odlas i plantskolan. Tolv nya pelletspannor kommer minska plantskolans fossila koldioxidutsläpp med 93 procent. Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, visar vägen till ett hållbart samhälle ...

Skodas första elbil i produktion

Litiumjonbatteriet (36,8 kWh) i den utsläppsfria bilen har en nettokapacitet på 32,3 kWh som försörjer den 83 hk starka elmotorn med kraft. Till fördelarna med en elbil hör att det maximala vridmoment, i det här fallet hela 212 Nm, uppnås redan från noll varv/min. Framhjulsdrivna CITIGOe ...