ANNONS

2020 bra år för grisföretagen

Grisföretagen var den grupp lantbruksföretag som hade bäst resultatutveckling när Jordbruksverket jämfört år 2019 med år 2020. Där ökade företagsinkomsten per oavlönad årsarbetskraft med 70 procent från det ena året till det andra. Sämre var det för nötköttsföretagen där företagsinkomsten minskade med 60 procent.

Jordbruksverket har idag släppt sin jordbruksekonomiska undersökning. I rapporten presenterar de indikatorer för de ekonomiska förhållandena i svenska jordbruksföretag.

Detta är alltså inte en bild av det ekonomiska läget just nu. Mycket har hänt sedan dessa siffror var aktuella.

I rapporten presenterar Jordbruksverket siffror för företagsinkomsten per oavlönad årsarbetskraft.
– Har men exempelvis en enskild firma så är det pengarna som är kvar när man har betalat alla former av kostnader på gården, exempelvis löner till anställda, säger Maria Johansson på Jordbruksverket.

Det är kostnader som löner, avskrivningar, arrenden, räntor etcetera. Företagsinkomsten blir med andra ord en förhållandevis liten summa då det är stora tal som räknats bort längs vägen.

För de olika produktionsformerna ser det ut på följande vis:

Specialiserade mjölkföretag

Företagsinkomsten per oavlönad årsarbetskraft var 306 000 kronor 2020. En minskning med 30 procent sedan 2019. Den varierade mellan 245 000 kronor och 392 000 kronor beroende om företaget låg i norr eller i söder. Indikatorn varierade mellan 121 000 kronor och 426 000 kronor beroende på företagets storlek.


Nötköttsföretag

Företagsinkomsten per oavlönad årsarbetskraft var lägst för den här gruppen, 60 000 kronor 2020. En minskning med 60 procent sedan 2019 Den varierade mellan 35 000 kronor och 111 000 kronor beroende om företaget låg i söder eller i norr. Indikatorn varierade mellan ‑61 000 kronor och 199 000 kronor beroende på företagets storlek.

 


Grisföretag

Företagsinkomsten per oavlönad årsarbetskraft var högst för den här gruppen företag. 925 000 kronor 2020, en ökning med 70 procent sedan 2019 och uppgick till 1 014 000 kronor i södra och mellersta Sveriges slättbygder. Indikatorn varierade mellan 699 000 kronor och 1 095 000 kronor beroende på företagets storlek.


Specialiserade växtodlingsföretag

Företagsinkomsten per oavlönad årsarbetskraft var 248 000 kronor i södra och mellersta Sveriges slättbygder 2020. En minskning med 30 procent jämfört med 2019. Indikatorn varierade mellan 71 000 kronor och 660 000 kronor beroende på företagets storlek.

Enligt Jordbruksverket är det inte ovanligt att resultatet på gårdarna och inom de olika kategorierna varierar rätt så kraftigt mellan olika år. Det är kopplat till vad som händer i världen och med marknadspriserna. Även saker som statliga stöd spelar in. Rapporten är skapad utifrån den jordbruksekonomiska undersökningen som funnits sedan 1960-talet i olika former men har följt EU:s standard sedan 1995. Det är en bokslutsundersökning där cirka 1 000 lantbruksföretag ingår.

Hela undersökningen kan ni läsa hos Jordbruksverket eller genom att klicka på länken.

Relaterade artiklar