Monthly Archives: april 2020

MF startar produktionen

Sedan den 17 mars har produktionen legat nere i Massey Fergusons traktorfabrik i Franska Beauvais till följ av coronapandemin. Nu på måndag kommer Agco att sätta igång produktionen där igen och vidtar då största möjliga säkerhetsföreskrifter.

Fortsatt press på nötköttet

Exporterande länder i Europa har fortfarande stora överskott av nötkött till följd av nedstängningen under coronapandemin. Minsklad efterfrgåa på nötkött och ökad import från Sydamerika ger en överskottssituation och som exempel sänker danska slakterier noteringen för nötkött ännu en gång. I Sverige som inte är ...

Kornrost i höstkorn – i övrigt lite svamp

Nuvarande torra väderlek har missgynnat svampsjukdomarna. Behovet av tidig svampbekämpning är litet. Avvakta tills flaggbladet växer fram. Det rapporterar Jordbruksverket som fortsätter: Undantaget är kornrost om det förekommer starka angrepp. Det finns i en del höstkornfält och bekämpning kan vara motiverat. Mjöldagg i höstsäd förekommer ...

Långsiktig satsning på biogas behövs

Biogas är ett klimatsmart bränsle som Sverige bör prioritera. Att genomföra förslagen i Biogasmarknadsutredningen skulle öka svensk produktion av biogas med vinster för klimatet, försörjningstryggheten och ekonomin. I dag har Energigas Sverige lämnat sitt remissvar på utredningen. Biogasmarknadsutredningen lämnade sitt betänkande Mer biogas! För ett ...

Fortsatt prispress på oljan

Lagren av olja är nästa på rekordnivåer i världen nu och till följd av att all lagringskapacitet snart är utnyttjat ligger prispressen på råoljan kvar. Liten aktivitet i världen till följd av coronapandemin är orsaken till de låga oljepriserna som ser ut att bestå ett ...

Minkar kan få Covid-19

Minkfarmar uppmanas nu att vara försiktiga vad gäller smitta av coronavirus. I Nederländerna har djur på två minkfarmar smittats av Covid-19. Därmed gäller det att minkfarmar är extra noggranna så att personer med smittan, eller misstänkt smitta inte arbetar med djuren.

Tyck till om utsäde och annat växtförökningsmaterial senast 13 maj

Nya förordningen för ekologisk produktion, 2018/848 som ska börja tillämpas från 1 januari 2021 beslutades i maj 2018. Men arbetet med att ta fram förslag till detaljregler på olika områden pågår för fullt. Innan de olika detaljreglerna antas remitteras de av EU- kommissionen, för att ...

ICA – klimatneutrala tidigare än först planerat

ICA kommer att nå det tidigare uppsatta klimatmålet om att bli klimatneutrala 2020 utifrån de planer som finns för året*. ICA tar nu nästa steg mot att helt på egen hand nå minst netto-noll år 2030 och fortsätter därmed att ha en ambitiös och ansvarstagande klimatambition som baseras på ledande klimatforskning och Parisavtalet. En stor del av den ...

Volvo CE startar produktionen igen

AB Volvo startar nu upp sina fabriker runt om i Europa – om än i mindre omfattning. Volvos korttidspermittering av personal har förlängts, men samtidigt rullar produktionen av anläggningsmaskiner igång igen i de svenska fabrikerna. Reservdelsförsörjningen har hela tiden varit mycket god och Swecon fortsätter ...

Kina – vinnaren i coronapandemin

Även om det var i Kina coronapandemin utbröt först och landet blev relativt hårt drabbat ser det i dag ut som Kina är den stora vinnaren i krisen. Dels verkar de ha fått kontroll på smittan och fått igång industrin före många andra länder. Dels ...

Lång process bli av med IT hackers

Det var ett par veckor sedan vi rapporterade om att Danish Agro drabbats av datahackers som tagit sig in i koncernens system och tagit över. Enligt uppgift begärde hackarna en lösensumma för att låta allt återgå till det normala, en summa som Danish Agro inte ...

Kampanj om betydelsen av att välja svenska råvaror

Under vecka 18 släpper Scan en kampanj under namnet ”Spelar roll”. Kampanjen syftar till att visa att våra val av livsmedel spelar roll för klimatet. Klimatfrågan är komplex och alla aktörer, såväl företag som konsumenter, spelar en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna ...

Nytt samarbete om bättre djuromsorg för kalvar

Landbrug & Fødevarer Kvæg samarbetar med djurskyddsorganisationen Dyrenes Beskyttelse när det gäller kalvuppfödning i Danmark med fokus på djuromsorg och hållbar utveckling. Bättre djuromsorg för kalvar är något som ligger både djurvänner och lantbrukare varmt om hjärtat. För lantbrukare bör det även finnas ekonomiska förutsättningar ...

Väderstad expanderar i Italien

Den svenska jordbruksmaskintillverkaren Väderstad, som är en av världens ledande inom jordbearbetning och sådd, förstärker sin närvaro i Italien tillsammans med importören Agri Dealer. – Väderstad finns sedan 25 år tillbaka på den italienska marknaden och vår ställning är stark, särskilt inom precisionssådd och sådd med ...

Amerikansk grisproduktion går på knäna

Redan före coronapandemin hade amerikanska grisproducenter svag lönsamhet och upplevde inte alls de höga priser på fläsk som varit fallet i Europa under en ganska lång tid nu. Till följd av coronapandemin minskas slakten i USA och priserna på slaktdjur faller. Så här långt har ...

Fem nya appar från Volvo

Fem nya applikationer har lagts till i Volvo CE:s Load Assist-system, som nu även är tillgängligt för fler av företagets hjullastare – från L60H till L350H*. Load Assist från Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är samlingsbegreppet för en serie maskinstyrningsapplikationer som är specifikt framtagna för ...

Fortsatt stabila spannmålspriser i Europa

Förra veckan gick priset på vete ner med 0,4 procent och raps ner med 0,9 procent på Matif i Paris. Men samtidigt steg priset på majs där med 1,7 procent och därmed kan man notera att totalt sett ligger marknaden stilla i Europa. Värre är ...

Köp olja nu

Rådet kommer från den danska handelsrådgivaren John Jensen på AgroMarkets. I en intervju i Effektivt Landbrug berättar han att priset på exempelvis diesel knappt kan bli lägre än vad det är i dag. Detta beror naturligtvis på de historiskt låga råoljepriserna i världen. Hans förslag ...