Monthly Archives: december 2020

Viss press på nötköttsmarknaden

Nedstängningarna av samhällen till följd av pandemin sätter nu press på nötköttet i Europa. Konsumtionen minskar av nötkött medan den är stabil för gris. Det är resultatet när allt fler äter hemma i stället för på restaurang.

Minskad smittorisk med nålfri spruta

Det går inte bara snabbare, även smittorisken minskar vid vaccinationer och andra behandlingar av grisar med en nålfri spruta. Idal heter sprutan som funnits på marknaden i några år och som används av allt fler grisproducenter. Normalt kanske man tvingas skifta kanyl på en vanlig ...

Nytt däck för plöjare

Vredestein lanserar ytterligare tre dimensioner i sin serie Traxion optimal VF, ett däck med bra självreningsförmåga och därmed perfekt vid plöjning. Det är 650/85R42, 650/85R38 för bakdäck och 600/70R34 för framdäck.

Fina grödor i Europa

I Västeuropa står höstgrödorna fina på de flesta håll och ett gynnsamt väder under sensommar, höst och vinter har bidragit till utvecklingen. Fransk analysbyrå värderar att den samlade skörden i Västeuropa blir större 2021 jämfört med i år.

Helautomatiska pannor från Palokärki

Lejs Rör har bytt pannleverantör till finska Palokärki. De tillverkar bland annat pannor för fastbränsle som flis och halm. De finns från 60 kW till 3 plus 3 MW. – Med en modern flispanna kan tillsynen minskas till var 72:a timme, enligt Ronny Fast på ...

Funnit mekanism som styr hur ljus begränsar cellers tillväxt

Ljus är nödvändigt för liv, men kan också vara skadligt för cellerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med fysiker och molekylärbiologer från Chalmers, utvecklat en metod för att kunna avläsa hur och varför synligt ljus bromsar cellers tillväxt. Ljus är ett tveeggat ...

Allt mer precisionsodlas

Intresset för modern teknik inom precisionsodling ökar. Det är framförallt växtskyddssprutor som styrs med GPS och har automatisk sektionskontroll som i dag används på bred front. I Danmark finns siffror som visar att 70 procent av arealen brukas med någon form av precisionsteknik i dag ...

Spanien i topp vad gäller slaktsvinspris

Spanien har fortfarande den högsta slaktsvinsnoteringen bland de fem största länderna inom grisproduktion i Europa. De spanska slaktsvinspriset är 1:463 euro per kg, vilket motsvarar 14:78 svenska kronor per kg. Priset föll dock en smula denna veckan i Spanien. På plats nummer två ligger Danmark ...

Verka inte högdräktiga kor

Klövverkning i slutskedet av dräktigheten ökar risken för att kon kastar. Det visar en ny dansk undersökning. Det är under de fyra sista veckorna av dräktigheten som klövverkning bör undvikas.

Soja och raps på väg upp

Mycket av spannmålspriserna drivs av spekulationer och just nu är det många investerare som säljer majsterminer och köper soja. Det kan få priserna på majs att fall medan sojan stiger. Sojan kan i sin tur även dra med sig priset på raps uppåt och för ...

Vatten ingen stad mot land-fråga

EUs vattendirektiv ska skydda och förbättra alla vatten i medlemsländerna. Vattenfrågan är lika viktig för stad som för land, men kostnaderna hamnar oftast på landsbygden. Sverige ställer också högre krav än många andra länder, mål som upplevs omöjliga sänker motivationen hos de människor som förväntas ...

First Farms säljer mer åkermark

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms, med verksamhet i Rumänien, Slovakien, Ungern och Tjeckien, har sålt 238 hektar åkermark i västra Rumänien för 12 miljoner danska kronor. Det är en del i en total försäljning av 1 675 hektar åkermark som First Farms avser avyttra ...

Sveriges första testbädd för nanoteknik

I Lund etablerar forskningsinstitutet RISE nu ProNano, Sveriges första test och demomiljö för industrialisering av nanoteknik-baserade material, processer och komponenter.  Anläggningen ger nya möjligheter för svenska innovationer inom nanoteknologi att skala upp och bli kommersiellt gångbara. Testbädden ProNano etableras i nära samarbete med Lunds universitet ...

Nya satsningar i förlängt landsbygdsprogram

Det pågår EU-förhandlingar om en ny jordbrukspolitik som kommer att träda ikraft 2023. Regeringen har därför beslutat hur nuvarande landsbygdsprogram som löper fram till 2020 ska förlängas och utformas under övergångsperioden 2021‑2022. Beslutet innebär nya åtgärder på landsbygdsområdet och förstärkta insatser för bland annat biologisk ...

Smågrispriset stiger svagt

Priset på smågrisar stiger ytterligare lite i Europa. Den ledande tyska Nord West-noteringen slutar året med en prisuppgång på 1 euro per gris. Nytt pris på 25-kilosgrisar blir därmed 23 euro. Det är fortfarande långa slaktköer i Tyskland men efterfrågan på smågrisar har ökat något ...

Produktionen av gräsprotein är igång

Danmarks första gård för bioraffinering av gräs har nu invigts. Det är anläggningen Ausumgaard, i närheten av Struer, som nu satsar på att producera gräsprotein, vilket är en milstolpe. Gården Ausumgaard kommer att leverera ekologiskt gräsprotein till Vestjyllands Andel, som använder gräsproteinet i foderblandningar. Det ...

Utfasningen av zink går framåt

Vi ser fortsatta framsteg med att säkerställa utfasningen av medicinsk zink för grisar. SEGES Svineproduktion har just uppdaterat den andra handlingsplanen för utfasningen. Målet är att övergången till en zinkfri uppfödning ska påverka grisarnas hälsa, antibiotikakonsumtion och effektivitet så lite som möjligt. Det är mindre ...

Fler dimensioner från BKT

Produktfamiljen för BKT:s ledande produkt, AGRIMAX V-FLECTO, växer. En ny dimension är redan tillgänglig och ytterligare tre är under utveckling, för att komplettera det nuvarande sortimentet på 18 dimensioner. Den nya dimensionen är VF 710/70 R 42 och kommer inom kort att följas av VF 750/70 ...

Pris till nya X-serien från John Deere

CES Innovation Award gav utmärkelse i kategorin robotteknik till John Deeres nya skördetröskor i X-serien. Priset fick John Deere för att de nya tröskorna har en stor mängd utrustning i form av sensorer och dataprogram för automatisk insamlande av information, bearbetande av den samma samt ...