Monthly Archives: december 2020

Skogsutredningen tappade äganderätten

I måndags offentliggjordes skogsutredningen och LRF menar att förslaget riskerar att försvaga äganderätten, istället för att stärka den som det var sagt. Det skulle få konsekvenser för skogsägare och bromsa upp den positiva utvecklingen som lett till mer skog, mer klimatnytta och fler värdefulla biotoper. ...

Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Från årsskiftet blir det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket. Köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. – Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt ...

Skog och mark bidrar till en bättre miljö

Ny statistik visar att Sveriges skog och mark fortsätter att motverka ökande växthusgaser i atmosfären. Statistiken för år 2019 visar att skogen och marken tog upp 35,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Framförallt är det skogen som fungerar som en kolsänka. Varje år binder Sveriges skog miljontals ...

Traktorförsäljningen på fjolårets nivå

Med endast en månad kvar är det inte mycket som skiljer vad gäller traktorförsäljningen mot i fjol. Under januari till november 2019 registrerades det 2 511 nya traktorer i Sverige mot 2 502 samma period i år. En minskning med endast 0,36 procent. Samtidigt blir ...

Prisras på tysk smågrismarknad

Det är fortfarande överskott på slaktgrisar i Tyskland och slaktköerna innebär att stallar inte blir tomma i tid och därmed minskar efterfrgåan på smågrisar. Först föll det tyska smågrispriset till 27 euro per 25-kilos gris och där har det legat hela hösten. Bakgrunden var att ...

Gödselpriset svagt upp

Priset på gas ökar just nu och det medför att det blir kostsammare att producera urea och ammoniak. Priset på kvävegödsel stiger svagt och marknadsbedömare tror inte att gödselpriserna kommer att falla de närmsta månaderna. Lantbrukare som ännu inte köpt gödsel till säsongen 2021 bör ...

Ledningskollen har minskat avgrävningar i tio år

I dag är det tio år sedan webbtjänsten Ledningskollen slog upp portarna för användare i hela Sverige. Sedan dess har över 1,6 miljoner frågor om ledningars läge ställts i tjänsten. – Nu när många arbetar hemifrån är det extra viktigt att skydda ledningarna så att ...

Skogsindustrin har en unik chans att investera mer i biodrivmedel

Nu går tåget om svensk skogsindustri ska vara med och producera fordonsbränsle från skogen – det håller inte att som ledande skogsnation importera 85 procent av vårt biodrivmedel. Det framkommer i Danske Banks senaste marknadsanalys Skog & Ekonomi som presenteras i dag. Tryckpapperskollap­sen har samtidigt ...