Monthly Archives: mars 2021

För en mer robust livsmedelsförsörjning under kris och krig

Som ett led i arbetet med att stärka beredskapen inför kriser och ytterst krig gav regeringen i september förra året i uppdrag åt Livsmedelsverket och Jordbruksverket att redogöra för de lärdomar som pandemin gett vad gäller livsmedelsförsörjningen. Idag har regeringen tagit emot myndigheternas rapport, inklusive ...

Väderstad utökar sin labbverksamhet

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, fortsätter att investera tungt i forskning och utveckling. I mars 2021 öppnade ett nytt laboratorium för komponentprovning inom hydraulik och andra teknikområden i Väderstad. Kraven fortsätter att öka inför morgondagens lantbruk och Väderstad står redo ...

Livsmedelskedjorna har för stor makt

Sex av tio svenskar anser att de tre största livsmedelskedjornas maktposition gör att de kan utnyttja sina leverantörer. Lika många anser att maktkoncentrationen inom handeln hindrar nya aktörer att ta sig in på marknaden och minskar den fria konkurrensen. Analysföretaget United Minds har på uppdrag ...

Danska JD går fortfarande back

I Danmark är det en enda återförsäljare för JohnDeere som täcker hela landet. Det är Semler Agro, ett bolag som varit verksamt som återförsäljare för John Deere under drygt fem år. De har uppkommit genom att köpa upp alla privata John Deere-återförsälare, en efter en. ...

Grillsäsongen boostar grispriserna

Priset på griskött har stigit kontinuerligt i Europa den senaste tiden och utbudet är något mindre än efterfrågan just nu, mycket till följd av ständigt ökande export till bland annat Kina. Pandemin begränsar fortfarande konsumtionen av animalier då färre äter på restaurang men nu drar ...

Snälla däck mot marken

Lantbruksindustrin förändras snabbt och befinner sig i ständig utveckling. Ökad produktivitet och effektivitet är två av de faktorer som har störst inverkan på dagens trender. När det gäller mekaniseringen av lantbruket innebär dessa ovanstående faktorer att man arbetar för att utveckla allt tyngre och kraftfullare ...

Fint pris till Valtra

Valtra G135 har mottagit Red Dot Design Award 2021 i prisutdelningen Red Dot: Produkt design.   Detta är den sjätte Red Dot-utmärkelsen i Valtras historia och visar hur Valtras framgång fortsätter med den senaste, femte produktgenerationen av traktorer.   ”Red Dot Design Award som delats ...

1,4 miljoner fåglar avlivade i Tyskland

Utbrotten av fågelinfluensa fortsätter i Europa. I slutet av förra veckan nådde Tyskland upp till 1,4 miljoner avlivade fjäderfä. I Tyskland är det framförallt kalkoner som drabbats. I Danmark är det både kalkoner och höns medan det är mest höns i Sverige som drabbats av ...

SJV – en populär arbetsplats

I Universums årliga undersökning där över 21 000 svenska studenter får utse de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige hamnar Jordbruksverket i år på en tredjeplats bland naturvetarstudenterna. Företaget Universum undersöker årligen vilka som är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i två stora undersökningar bland studerande respektive ...

Agritechnica ställs in

I dag blev det klart att tyska DLG, arrangören bakom Agritechnica, ställer in mässan i november i år. Nytt datum för mässan är i stället den 27 februari till 5 mars 2022. Osäkerheten kring pandemin är orsaken till att det inte går att planera med ...

Lönsamheten ökar inom svenskt lantbruk

Mellan åren 2016 och 2019 har såväl produktionen som lönsamheten ökat inom svenskt lantbruk. Det visar nya siffror från Jordbruksverket. I rapporten skriver Jordbruksverket att målet med livsmedelsstrategin som antogs av Riksdagen år 2017 är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel i ...

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd på 207 fält i norra Europa undersöktes vilka faktorer som påverkar ogräsvegetationen i ekologisk odling. ...

Blommande baljväxter på åkern kan bidra till värdefulla ekosystemtjänster

Att ersätta gödsel- och bekämpningsmedel med ekosystemtjänster t.ex. kvävefixerande bakterier, pollinatörer och naturliga fiender till skadedjur är en lovande väg till framtidens hållbara jordbruk. Forskare på SLU undersöker om blommande baljväxter som växer tillsammans med spannmål kan vara ett sätt att uppnå detta. Ola Lundin ...

Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön i Sverige

En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än tidigare bedömningar. Fram till 30 april pågår ett ...

Ännu en vecka med prisfall på spannmål

Det handlar inte om några stora prisfall, och prisnivån är fortfarande historiskt hög, men det ser ut som att vi kommit in i en längre period där spannmålspriset totalt sett kommer att korrigera neråt. Marknadsanalytiker talar om ett genombrott i en så kallad teknisk analys ...

Brexit minskar brittiskt kött i UK

Nu börjar fler och fler effekter av Brexit visa sig inom lantbrukssektorn. Många tror att när ett land lämnar EU och så b lir det fördelar för den inhemska produktionen på hemmamarknaden då tullar och administration försvårar för konkurrerande import. Men det kan faktiskt bli ...

Ny generation Hoftrac

Weidemanns 13-serie har under många år varit framgångsrik på marknaden inom områdena jordbruk och hästuppfödning, kommunförvaltning och handel/industri. Modellerna har ständigt omarbetats och ledde först till modellen 1380 med stor konfigurationsmångfald. Nu har den framgångsrika modellen omarbetats grundligt och nylanserats i samband med övergången till ...

Maskintillverkare optimistiska 2021

Tyska Wacker Neuson Group ser ljust på år 2021 och räknar med att öka sin produktion och försäljning. Företaget som tillverkar många olika typer av kompakta lantbruks- och anläggningsmaskiner redovisade en minskad omsättning med 15 procent i fjol. Bakgrunden är enligt företaget själva coronapandemin. Men ...

Varmare väder – färre grisar i Afrika

Ett allt varmare klimat försvårar för grisproduktionen i Afrika. Det är ny forskning från Nature Food som visar att klimatförändringarna ger varmare och fuktigare luft under långa perioder i östra Afrika. I området finns i dag 10 miljoner svin och östra Afrika är det område ...