Monthly Archives: januari 2022

Kritiserad köttras i danska ekobesättningar

Dansk Blåkvæg blir nu en godkänd ras i danska ekologiska besättningar. Det tidigare förbudet berodde på att många kalvar fick förlösas med kejsarsnitt när moderdjur av den rasen skulle kalva. Många kommer ihåg debatten i Sverige och Belgiskblå i början av 2000-talet, kalvningsproblem och förbud ...

TV
Minskade skördar med EU:s Green Deal

Enligt en nyligen presenterad studie av forskare vid holländska Wageningen universitet kommer strategierna kopplade till Green Deal troligtvis få oönskade ekonomiska konsekvenser som minskade skördar och mer import.

Fler lantbrukare ska föda upp fisk

Sedan HK Scan blivit delägare i företaget Gårdsfisk är planen att verksamheten ska utvecklas vidare. Totalt har 25 nya lantbrukare anslutit sig för att börja producera fisk men på HK Scan önskar man lika många till. Därför arrangeras ett digitalt informationsmöte om verksamheten klockan 08.30 ...

TV
Gödsel är dyrt – hur man än gör

Det går att producera kvävegödselmedel utan fossil energikälla. Det har Yara bevisat. Gödselmedlet blir något dyrare än kvävegödselmedel tillverkat av naturgas, även med dagens höga prisnivåer på gasen. Men fördelarna är stora och genom samarbeten kan kostnadsökningen tas ut i konsumentledet. Ser man på livsmedelspriserna ...

Stark skogsfastighetsmarknad

Under 2021 har marknaden för skogsfastigheter varit het i hela landet. Det visar färsk statistik från Ludvig & Co Fastighetsförmedling som är Sveriges största förmedlare av skogsfastigheter. Det genomsnittliga priset för skogsmark, uttryckt som kronor per skogskubikmeter, var för hela landet 535 kronor under 2021. ...

Klimat och miljö allt viktigare när vegetariskt fortsätter öka

Svenskarna fortsätter att äta alltmer vegetarisk mat. Andelen vegetarianer och veganer närmar sig 9 procent, den högst uppmätta andelen hittills. Och andelen flexitarianer, med vegetarisk kost som bas men som inte har slutat äta kött, ökar för sjätte året i rad. Klimat- och miljöskäl är ...

Kompensation för slaktköer

Danish Agro kompenserar nu sina leverantörer för de uppkomna slaktköerna för grisar i Danmark. I dag står cirka 300 000 slaktmogna grisar i kö vilket innebär två veckors förseningar. Det är tufft för grisproducenterna runt om i Europa just nu med överskott av griskött, men ...

Stora prisskillnader i slaktsvinspris

Den europeiska slaktsvinsmarknaden är fortfarande hårt pressad och flera slakterier har sänkt noteringen denna veckan. Efter det att HK Scan sänkt noteringen för gris med 25 öre per kg är det nya priset 16:25 kronor per kg, före tillägg. Tack vare den pågående oron på ...

TV
Hushållningssällskapet Skånes vd går i pension

Hushållningssällskapet Skånes vd Sven Fajersson går i pension efter sommaren. Han började som växtagronom och har hunnit med 17 år inom Hushållningssällskapet i Skåne. Mycket inom lantbruket har utvecklats under tiden.

Över tusen mjölkgårdar klimatkalkylerar

En fjärdedel, det vill säga över tusen av Valios mjölkgårdar räknar nu ut koldioxidavtrycket av sin mjölkproduktion med hjälp av Valios klimatkalkylator. Det är betydligt fler än det mål på 500 gårdar som man satte upp för år 2021. Med Valio Carbo Farm Calculator följer ...

Tyskt smågrispris faller igen

Priset på tyska smågrisar faller igen. Nu med 1 euro per 25-kilosgris. Nytt pris blir därmed 23 euro. Bakgrunden till prisfallet är att slaktsvinspriset i Tyskland gick ner med 3 cent per kg i förra veckan. Utbudet av smågrisar i Tyskland är egentligen inte särskilt ...

Bortglömd energikälla får ökat intresse med dagens energipriser

Att elda med halm i kraftverk är inte vanligt förekommande i Sverige men sker i stor omfattning i Danmark. I Danmark är det endast cirka 400 000 hektar spannmålsarealer per år där halmen inte pressas till animalieproduktionen eller halmeldade kraftverk. Med dagens energipriser hoppas den ...

Landsbygdsministern inleder sakråd om framtida jordbrukspolitiken

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg inledningstalar idag på sakråd om den framtida jordbrukspolitiken. Vid mötet kommer regeringens förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 att presenteras och diskuteras. – Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt jordbruk. Jag är därför glad över ...

TV
Stora pengar att spara på rätt hantering av stallgödsel

En av Greppa näringens käpphästar har genom alla år varit att stallgödseln måste värderas högre och när nu kvävepriserna skenat blir frågan än mer aktuell. Det handlar delvis om att se till så att man minskar ammoniakförlusterna

KLS Gårdsdata sammanställer klimatavtrycket på alla levererande gårdar 

KLS Ugglarps jobbar aktivt för att minska klimatavtrycket i hela värdekedjan. Genom undersökningen KLS Gårdsdata pågår just nu en unik sammanställning för att klarlägga hur klimatpåverkan ser ut. Som matföretag vill KLS bidra till att satsa på förbättringar som gör skillnad och på sikt även ...

TV
Rätt inredning i grisstallet bidrar till maximerad kapacitet

Hur man investerar i ett modernt och lättarbetat grisstall har vi börjat prata om tidigare här i Lantbruksnytt och idag ska vi kolla vidare på inredning med tvärtråg som funnits rätt länge, fast nu med nytänk kring arbetsmiljön och bra ventilation ifrån Danska Skiold. Klicka ...

Mer biogas i Skåne

Produktionen av biogas förväntas fördubblas i Skåne efter att länet mottog ett jättestöd på 340 miljoner kronor från statliga Klimatklivet under 2021. Dessutom kan lantbrukare för första gången få stöd för biogasanläggningar för elproduktion. Skåne är det län i landet som har störst potential att ...

EU-stöd till pressade grisproducenter

Det har varit på tapeten i slutet av förra året men röstades då ner. Nu ska nya förhandlingar tas upp redan på måndag den 31 januari om eventuella EU-stöd till pressade grisproducenter inom EU. Det var Polen som drev frågan senast och det är Polen ...