Monthly Archives: maj 2023

Nytt avtal om spannmålsleveranser

EU har tecknat ett nytt avtal om spannmålsleveranser med Ukraina. Bakgrunden är de problem med billig spannmål som kommit in landvägen till de inom EU angränsande länderna till Ukraina och som fått till följd att priserna fallit i dessa regioner. Situationen mynnade ut i att ...

Billig precisionsodling i vete

Precisionsodling i höstvete med enkel och billig teknik ger gott resultat enligt forskningsresultat. I försök utförda av Aarhus Universitet och Seges visar det sig att satellitkartor är en relativt säker metod för att bestämma vetets kvävebehov i tredjegivan. På så vis kan mindre lantbruk som ...

Tyskarna väljer bort korven

Ett nytt konsumtionsmönster ställer till det för tyska charkuterier. Tyska konsumenter äter allt mindre kött och det medför att tyska slakterier och charkuterier måste skära ner. The Family Butchers är Tysklands näst största charkuteri och levererar ut korv och köttpålägg till den tyska marknaden. Nu ...

Nytänkande kring grisfoder kan minska jordbrukets koldioxidavtryck

Det danskat jordbruket ska vara klimatneutralt till 2050. Det danska Folketinget har med hjälp av klimatlagstiftningen bestämt att en sänkning med 70 procent ska ske redan 2030. För att nå målet på bästa sätt har företag och forskare gått samman för att minska koldioxidavtrycket för ...

Biostimulant för minskade sprutskador

Sprutskador i betor påverkar grödans tillväxt och därmed också den totala avkastningspotentialen. Denna påverkan kan nu reduceras med biostimulanten Megafol, som hjälper plantorna att återhämta sig efter skador orsakade av ogräsbehandlingen. Genom dagens begränsade utbud av ogräsmedel för använding i betor ställs lantbrukarna inför dilemmat ...

Risk för ökad veterinärbrist

Enkätresultat visar att endast 38 procent av veterinärerna upplever en god arbetsmiljö och 26 procent funderar på att lämna yrket helt. Det har redan konstaterats att det råder en omfattande brist på veterinärer i Sverige och att bristen har en ökande negativ påverkan på djurskyddet. ...