Monthly Archives: november 2023

Traktorförsäljningen ner 1,6 %

Det går sämre och sämre med traktorregistreringarna i Sverige just nu. Oktober blev ingen bra månad, minus 13,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Totalt sett har försäljningen av traktorer i Sverige minskat med 1,6 procent så här långt. Ettan John  Deere går det ...

TV
Kraftig ökning av EMV-försäljningen

Försäljningen av EMV-produkter har under 2022 ökat kraftigt. Sedan 2016 har försäljningen av butikernas egna märkesvaror ökat med över 46 procent och under förra året såldes de egna varumärkena för 80 miljarder kronor.

Agco fortsätter att öka vinsten

Maskintillverkaren Agcos resultat för årets tredje kvartal blev 280,6 miljoner dollar. En ökning med nästan 18 procent jämfört med samma kvartal år 2022. Omsättningen under perioden uppgick till 3,46 miljarder dollar, plus 10,7 procent jämfört med tredje kvartalet år 2022. För årets första nio månader ...

Kommuner räknar fel vid exploatering

Kommuner saknar idag incitament att bevara jordbruksmark i den grad som är önskvärd för landet, enligt en ny studie. För att ge kommuner förutsättningar att ta hänsyn till framtida livsmedelsförsörjning vid beslut om exploatering, krävs enligt författarna ekonomiska styrmedel som komplement till dagens lagstiftning, och ...

Större och bredare från Hardi

Hardi Aeon kommer i två nya större modeller med premiär på Agritechnica. Det är Aeon 60 och Aeon 70 med 6 000 respektive 7 000 liters tank. För att klara detta har dessa två nya Hardi Aeon fått ett större chassi och hela maskinen är ...

Rätt hantering av stallgödsel

En del i att minska risken för övergödning av våra sjöar och vattendrag är att reglerna för gödselspridning följs. Från november 2023 till och med augusti 2024 kommer flera kommuner att delta i ett tillsynsprojekt om växtnäring i jordbruket som Jordbruksverket driver. Då fokuserar Jpordbruksverket ...

Ränteuppgången upphör – Men vad är nästa steg ?

Den europeiska Centralbanken höjde inte styrräntan vid sitt senaste räntemöte. Det var det första mötet under lång tid som inte innebar en höjning av den europeiska styrräntan. Nästa gång det sker en förändring av räntan från ECB är bedömningen att den sänks. Samma sak rapporteras ...