Monthly Archives: januari 2024

Fortsatt kämpigt för kinesiska grisproducenter – Men det kan vända

Grisproduktionen i Kina har verkligen gått som en berg-och-dalbana. Först kom afrikansk svinpest och slog ut stora delar av produktionen. Priserna steg och exporten av griskött från EU till Kina blomstrade. Sen kom pandemin med minskad konsumtion och när samtidigt problemen med ASF minskade blev ...

TV
Ovisst för maltkorn i nedplöjda betor

Sedan explosionen på sockerbruket har ovissheten kring betsäsongen varit stor. Följderna av denna innebär även fortsatt ovisshet för odlarna den dagen kampanjen går i mål, för vilka effekter den stora mängden nedplöjda betor kommer få på efterkommande gröda vet man idag inte med säkerhet. Klicka ...

TV
Risk för omsådd

Vi har pratat med en växtrådgivare i Strängnäs uppe i Sörmland om hur läget är där uppe och vad man bör tänka på vid eventuell omsådd.

Färre djur på svenska gårdar

Antalet djur på svenska jordbruksföretag har minskat det senaste året, frånsett slaktkycklingar som ökat i antal under flera år. Det visar resultaten från undersökningen av strukturen i jordbruket som Jordbruksverket genomförde under 2023. Senaste underökningen av samtliga jordbruksföretag var 2020. Statistiken för åren 2021 och ...

Årets leverantörer till HKScan utsedda

Utmärkt djuromsorg, lyhördhet för marknadens behov och långsiktigt utvecklings- och hållbarhetstänk är den gemensamma nämnaren för Årets leverantörer 2023, som utsetts av HKScans Djurinköpsavdelning. HKScans nomineringar av Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare. Genom att utse vinnare inom olika kategorier, som Nöt, ...

Mindre elpris i vinter – trots kallare väder

Elpriset i januari i år blev mindre än i fjol trots att det varit betydligt kallare. I snitt kostade elen 77 öre per kWh i system, vilket är 25 procent mindre än samma period 2023. Fallande bränslepriser och betydligt mindre elpris på kontinenten håller nere ...

Årets Mjölkbonde 2024

Salltorp Lantbruk i Vessigebro Halland tilldelas utmärkelsen Årets Mjölkbonde 2024. Priset uppmärksammar skickliga mjölkföretagare och gården har gott ledarskap och djuren i fokus. Salltorp Lantbruk har 260 kor som producerar i genomsnitt 13 500 kg ECM per år i robot. Företaget har vuxit över tid ...

TV
Höstgrödor Halland

Varierande temperaturer med blöta ömsom kyla under vintern kan ta hårt på höstgrödorna. På många håll i Sverige har det varit stora mängder nederbörd av både regn och snö sedan i höstas. I Halland har många höstgrödor blöta fläckar i fälten som behöver sås om. ...

Fasterholt bygger ut fabriken

Den danska producenten av bevattningsmaskiner, Fasterholt, har sålt slut på alla bevattningsmaskiner till kommande säsong. Då efterfrågan är långt större än nuvarande produktion byggs därför fabriken på Jylland ut. Det blir en ökad produktionsyta på 3 500 kvadratmeter i direkt anslutning till nuvarande fabrik. Den ...

TV
Trend: Godsen arrenderar ut mer

Enligt Skånegårdar sjönk priset på åkermark med upp till 25 procent under förra året. Affärerna gick också trögare i höstas. I de affärer som görs nu syns trenden att godsen arrenderar ut mer.

Ekobot och Väderstad inleder samarbete

Svenska Ekobot och Väderstad inleder ett samarbete med syfte att utveckla ett system för att i realtid utvärdera insatsen av en såmaskin med hjälp av visionteknik och artificiell intelligens (AI). Väderstad är en världsledande tillverkare av lantbruksmaskiner inom såteknik och jordbearbetning och där sådd sker ...

Ny släntklippare för frontmontage

Trejon och Berti presenterar den nya modellen TA-MF, en släntklippare för frontmontering. Det är en modell som från början konstruerats för frontmontering och inte en maskin för bakmontering som anpassats. Detta syns bland annat på den kraftiga ramkonstruktionen och på de extra funktionen för höjdreglering ...

Mjölken stiger med 14 öre per kg i Nederländerna

Nederländska Friesland Campina höjer priset för mjölk till sina mjölkproducenter. Priset går upp med 1:25 euro per 100 kg mjölk den 1 februari. Det motsvarar cirka 14 svenska öre per kg och nytt pris omräknat till vår valuta blir därmed 5:21 kronor per kg. I ...

Mjukare politiker i Frankrike

Att franska lantbrukare demonstrerar när de är missnöjda är inget nytt fenomen. Inte sällan får de gehör för sina åsikter och de senaste veckorna har det varit dags igen. I helgen blev det klart att den franska regeringen går lantbrukarna tillmötes på några av kraven. ...

Bränslepriset fortsätter upp

Priset på diesel höjs med ytterligare 2 procent. Dieselolja MK1 kostar nu 13 794 kronor per kubikmeter. Även priset på eldningsolja har stigit i pris och kostar nu 12 238 kronor per kubikmeter. När reduktionsplikten minskade den 1 januari i år föll framförallt priset på ...

Fortsatt prispress på gödsel

Priset på ammoniak har gått från 1 600 dollar per ton i februari år 2022 till 500 dollar per ton under förra veckan. Detta beror på prisfall på kol och naturgas som pressar priset på kvävegödsel neråt. Förra veckan rörde sig inte gaspriset. Det är ...

Fågelinfluensa på Själland

27 000 kalkoner avlivas på en gård på danska Själland. Besättningen har fått smittan H5N1 och den ligger i närheten av Slagelse. Det är andra gången enbart i år som en besättning med fjäderfä i denna region drabbas av just smittan H5N1. Danska Fødevarestyrelsen ökade ...

Prisdämpare på vete

Prognoser om en större skörd än tidigare beräknat i Sydamerika, fortsatt stor export via Svartahavet och minskad efterfrågan i Kina. Det har inte tillkommit något nytt under veckan som talar för prisuppgång på spannmål, tvärt om. På börsen i Paris gick vete ner med 1,6 ...