Monthly Archives: juni 2024

Vetepriset planar ut på 2:55

Efter flera veckor med prisfall planar priset för vete och övriga spannmålsslag ut denna veckan. Majs på börsen i Chicago faller tungt medan raps på Matif stiger i pris. Prisrörelserna är således spretiga denna veckan och börserna stängde med följande ändringar. Vete på Matif i ...

Lantmännen hyr ytterligare en rensmaskin

Svenska BoMill har tecknat ytterligare ett avtal med Lantmännen. Lantmännen ska hyra ytterligare en elektronisk rensmaskin från företaget. Affären är värd 475 000 euro. Det är den senaste versionen av den elektroniska rensmaskinen InSight Lantmännen ska hyra för att ytterligare öka kapaciteten att rensa spannmål. ...

Säkrare drivning av trumman

Rosenqvist Irrigation har gjort en ny och säkrare drivning av trumman på sina bevattningsmaskiner. Nu går kedjan på ett kraftfullt drev på sidan av trumman. Det är de stora maskinerna i serien 3100xe som får nya drivningen på trumman som nu ligger utanpå trumman på ...

Slakteri stänger i förtid

Danish Crown har tagit beslut om att stänga ett antal slakterier för att anpassa verksamheten till minskad grisslakt i landet. Ett av dessa ligger i Ringsted och nu har beslut tagits om att stänga detta fyra veckor tidigare än planerat. Därmed slaktas de sista grisarna ...

Debatt: Hur ofta ska det vara lantbruksmässor?

Något som många lantbruksmaskinfirmor kommer att ha möte om de närmsta veckorna, om de inte redan haft det och tagit beslut, är om de ska medverka på Borgeby Fältdagar år 2025 eller inte. Branschorganisationen Maskinleverantörerna sektion lantbruk har beslutat att medlemsföretagen ska medverka på Borgeby ...

TV
Gropen 2024

Gropen är numera ett populärt inslag på Borgeby Fältdagar. Den var för fjärde året av sju uppdelad i tre typ-gårdar representerande djurgården, den hög- respektive lågintensiva gården. I år fick besökarna även se hur jordlagren och grödan påverkas av blöta och tunga maskiner. Klicka här ...

Uppdrag att analysera ekonomiska konsekvenser till följd av utbrottet av afrikansk svinpest

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att utreda konsekvenserna för näringslivet i Fagersta och Norberg till följd av utbrottet av afrikansk svinpest 2023 samt analysera hur gällande ersättningsregler har tillämpats. – Tack vare ett framgångsrikt bekämpningsarbete mot afrikansk svinpest har lättnader successivt kunnat göras inom restriktionszonen ...

TV
Agrizon leverarar sin andra Quadtrac

Med ett bättre kostnadsläge för växtodlare ser Caste-återförsäljarna optimistiskt på marknaden och känner av ett ökat förfrågningsunderlag och att affärerna rullar på. Vi har pratat med Agrizon som nu skall leverera sin andra Case IH Quadtrac.

Fri export i Svartahavet

Ukraina exporterar numera spannmål och andra produkter obehindrat via Svartahavet. Anledningen är att den ryska flottan lämnat den västra delen av havet. Nu i juni har Ukraina exporterat 7  procent mer under den senaste tolvmånaders perioden jämfört med samma period året innan. Lagren av spannmål ...

Australien exporterar till Kina igen

Kina har upphävt importförbud från Australien gällande nötkött. Därmed förväntas en ökad kinesisk import av nötkött från Australien, något som får negativa konsekvenser för USA. Importförbudet kom under pandemin då Australien gick hårt på Kina som ansvariga för corona-smittan. Kina blev sura och kontade med ...

Hjälpredan på Kemikalieinspektionens webb från 1 juli

I användningsvillkoren för växtskyddsmedel finns ofta krav på att använda anpassade skyddsavstånd och att avstånden ska bestämmas med hjälp av verktyget Hjälpredan. Från och med 1 juli 2024 tillhandahåller Kemikalieinspektionen Hjälpredan på vår webb. Samverkansorganisationen Säkert växtskydd som hittills har tillhandahållit Hjälpredan avvecklas under första ...

Ungerns prioriteringar under sitt ordförandeskap i Ministerrådet

Inför Ungerns tillträde som ordförande för EU:s ministerråd har landet presenterat sina prioriteringar för de kommande sex månaderna. Under mottot “Make Europe Great Again” har Ungern presenterat följande huvudprioriteringar: konkurrenskraft, försvar, en meritbaserad utvidgning, illegal migration, sammanhållning, jordbrukspolitik och demografiska utmaningar. Konkurrenskraft kommer att vara ...

Det blir maskiner på nästa Borgeby Fältdagar

Det säger Anna Larsen på HIR-Skåne, arrangören bakom Borgeby Fältdagar. Enligt henne kommer det att ställas ut maskiner även på Borgeby Fältdagar år 2025. Enligt HIR-Skåne så uttalades sig branschorganisationen Maskinleverantörerna i höstas att de rekommenderat sina medlemmar att ställa ut på Borgeby Fältdagar jämna ...

TV
Halverad mässa nästa år – färre maskiner på Borgeby Fältdagar

Igår gick Borgeby fältdagar i mål. På plats på mässan fanns 420 stycken utställare. Det är ett antal som till nästa år kan minska. Branschorganisationen Maskinleverantörerna har beslutat att det bara blir vartannat år för deras medlemmar, därav kommer Väderstad med många fler försvinna till ...

Mjölkpriset höjs igen

För tredje månaden i rad höjer Arla priset som mjölkproducenterna får betalt för sin mjölk. Från och med måndag den 1 juli får Arlas leverantörer 11,3 öre mer per kg för den konventionella mjölken och 22,6 öre mer per kg för den ekologiska. Svenska Arlaproducenter ...

TV
Sparbanken Skåne kommenterar räntan

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad i går. Därmed är det 3 komma 75 procent som gäller fram till nästa möte den 19:e augusti. Sparbanken Skåne kommenterar beslutet.

Det kanske mest fruktade gräsogräset renkavle sprider sig

Renkavle har nyligen hittats i ett höstvetefält i Kalmarområdet där det inte förekommit några kända fall tidigare. Renkavle har länge funnits i Skåne och på Gotland, men den finns etablerad upp till Mälardalen. Varför är renkavle ett besvärligt gräsogräs ? Renkavle är ett besvärligt gräsogräs ...

Exportstopp för gödning från Kina

Kina inför restriktioner vad gäller export av gödsel. Bakgrunden är att landet vill säkra tillgång och pristak på gödsel för kinesiska lantbruk. Exporten av urea har i stort sett varit noll den senaste månaden från Kina och ser ut att fortsätta så även framåt. Att ...

Mer underlag behövs för övervakningen av antibiotikaresistens

SVA övervakar förbrukning av antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier bland svenska djur. Läget är generellt sett stabilt och bra, men fortsatt arbete krävs för att det ska förbli så. Dessutom krävs mer provunderlag för att kunna upprätthålla en tillförlitlig övervakning. Det är några av slutsatserna ...